aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch
diff options
context:
space:
mode:
authorKoen Kooi <koen@openembedded.org>2005-06-30 08:19:37 +0000
committerOpenEmbedded Project <openembedded-devel@lists.openembedded.org>2005-06-30 08:19:37 +0000
commitc8e5702127e507e82e6f68a4b8c546803accea9d (patch)
tree00583491f40ecc640f2b28452af995e3a63a09d7 /packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch
parent87ec8ca4d2e2eb4d1c1e1e1a6b46a395d56805b9 (diff)
downloadopenembedded-c8e5702127e507e82e6f68a4b8c546803accea9d.tar.gz
openembedded-c8e5702127e507e82e6f68a4b8c546803accea9d.tar.bz2
openembedded-c8e5702127e507e82e6f68a4b8c546803accea9d.zip
import clean BK tree at cset 1.3670
Diffstat (limited to 'packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch')
-rw-r--r--packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch6430
1 files changed, 6430 insertions, 0 deletions
diff --git a/packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch b/packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch
index e69de29bb2..cb7d46b087 100644
--- a/packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch
+++ b/packages/gnupg/gnupg-1.4.0/18_ca_po_update.patch
@@ -0,0 +1,6430 @@
+--- gnupg-1.4.0/po/ca.po 2004-12-16 09:57:09.000000000 +0000
++++ /tmp/dpep.nbDh2k/gnupg-1.4.0/po/ca.po 2005-02-05 00:49:28.000000000 +0000
+@@ -1,44 +1,44 @@
+-# Missatges de gnupg en catal�.
+-# Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
+-# Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
+-# Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
++# Missatges de gnupg en català.
++# Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
++# Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
++# Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
+ #
+ # Coses (jm):
+-# ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
+-# (ivb: ID == identificador -> mascul�)
++# ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
++# (ivb: ID == identificador -> masculí)
+ # Canviar ID -> ID d'usuari
+ # Xifratge vs. Xifrat
+-# (ivb: xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
++# (ivb: xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
+ # + coses (ivb):
+-# - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
+-# - �algoritme� o �algorisme�? (ambd�s s�n correctes)
++# - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
++# - «algoritme» o «algorisme»? (ambdós són correctes)
+ # - digest -> resum
+-# - �anell� o �clauer�? (key ring -> clauer)
++# - «anell» o «clauer»? (key ring -> clauer)
+ # - bug -> error? (del recull)
+-# - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
+-# - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
++# - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
++# - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
+ # - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
+-# - Frases �ndies completades.
+-# - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
++# - Frases índies completades.
++# - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
+ # - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
+-# - Nom�s es maneja amb les mans.
+-# - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
++# - Només es maneja amb les mans.
++# - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
+ msgid ""
+ msgstr ""
+-"Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
++"Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
+ "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
+ "POT-Creation-Date: 2004-12-16 10:56+0100\n"
+-"PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
++"PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
+ "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
+ "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
+ "MIME-Version: 1.0\n"
+-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
++"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+ #: cipher/primegen.c:120
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
++msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
+
+ #: cipher/primegen.c:311
+ #, c-format
+@@ -47,7 +47,7 @@
+
+ #: cipher/random.c:163
+ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+-msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
++msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
+
+ #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
+ #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
+@@ -58,32 +58,31 @@
+ #: g10/tdbio.c:600
+ #, c-format
+ msgid "can't open `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+ #: cipher/random.c:391
+ #, c-format
+ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+-msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
++msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
+
+-# Descartar, deixar passar... ignorar �s un anglicisme. ivb
++# Descartar, deixar passar... ignorar és un anglicisme. ivb
+ #: cipher/random.c:396
+ #, c-format
+ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+-msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
++msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
+
+ #: cipher/random.c:401
+ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+-msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
++msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
+
+ #: cipher/random.c:407
+ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
++msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
+
+ #: cipher/random.c:415
+ #, c-format
+ msgid "can't read `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
+
+ #: cipher/random.c:453
+ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+@@ -94,22 +93,22 @@
+ #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
+ #, c-format
+ msgid "can't create `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+ #: cipher/random.c:480
+ #, c-format
+ msgid "can't write `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
+
+ # No em passe! ;) ivb
+ #: cipher/random.c:483
+ #, c-format
+ msgid "can't close `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
+
+ #: cipher/random.c:728
+ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+-msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
++msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
+
+ #: cipher/random.c:729
+ msgid ""
+@@ -119,8 +118,8 @@
+ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+ "\n"
+ msgstr ""
+-"El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
+-"per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
++"El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
++"per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
+ "\n"
+ "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
+ "\n"
+@@ -132,7 +131,7 @@
+ "of the entropy.\n"
+ msgstr ""
+ "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
+-"vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
++"vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
+
+ #: cipher/rndlinux.c:134
+ #, c-format
+@@ -143,18 +142,17 @@
+ msgstr ""
+ "\n"
+ "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
+-"sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
+-"m�s)\n"
++"sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:539
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:552
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
+ #, c-format
+@@ -204,22 +202,22 @@
+ #: g10/app-openpgp.c:1025
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "error getting new PIN: %s\n"
+-msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
++msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
+ #, fuzzy
+ msgid "error reading application data\n"
+-msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
++msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
+ #, fuzzy
+ msgid "error reading fingerprint DO\n"
+-msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
++msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1107
+ #, fuzzy
+ msgid "key already exists\n"
+-msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
++msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1111
+ msgid "existing key will be replaced\n"
+@@ -237,12 +235,12 @@
+ #: g10/app-openpgp.c:1138
+ #, fuzzy
+ msgid "generating key failed\n"
+-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
++msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1141
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+-msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
++msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
+ msgid "response does not contain the public key data\n"
+@@ -271,19 +269,19 @@
+ msgstr ""
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+-msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
++msgstr ""
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1734
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "error getting serial number: %s\n"
+-msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
++msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1829
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "failed to store the key: %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+
+ #: g10/app-openpgp.c:1871
+ #, fuzzy
+@@ -297,18 +295,18 @@
+
+ #: g10/armor.c:346
+ msgid "invalid armor header: "
+-msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
++msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
+
+ #: g10/armor.c:353
+ msgid "armor header: "
+-msgstr "cap�alera d'armadura: "
++msgstr "capçalera d'armadura: "
+
+ #: g10/armor.c:364
+ msgid "invalid clearsig header\n"
+-msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
++msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
+
+-# �s un missatge d'error? ivb
+-# �Anidada� �s un castellanisme. Niuades? Imbricades (SC)?? ivb
++# És un missatge d'error? ivb
++# «Anidada» és un castellanisme. Niuades? Imbricades (SC)?? ivb
+ #: g10/armor.c:416
+ msgid "nested clear text signatures\n"
+ msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
+@@ -321,12 +319,12 @@
+
+ #: g10/armor.c:563
+ msgid "invalid dash escaped line: "
+-msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
++msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
+
+ #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+-msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
++msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+
+ #: g10/armor.c:758
+ msgid "premature eof (no CRC)\n"
+@@ -348,84 +346,79 @@
+ #: g10/armor.c:824
+ #, fuzzy
+ msgid "premature eof (in trailer)\n"
+-msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
++msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
+
+ #: g10/armor.c:828
+ msgid "error in trailer line\n"
+-msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
++msgstr "error en l'última línia\n"
+
+ #: g10/armor.c:1115
+ msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+-msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
++msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
+
+ #: g10/armor.c:1120
+ #, c-format
+ msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+-msgstr ""
+-"l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
++msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
+
+ #: g10/armor.c:1124
+ msgid ""
+ "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+ msgstr ""
+-"hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
++"hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
+ "utilitzat un MTA amb errors\n"
+
+ #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+-msgstr "la clau secreta no est� disponible"
++msgstr "la clau secreta no està disponible"
+
+ #: g10/card-util.c:63
+ #, c-format
+ msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+ msgstr ""
+
+-# Dest�s? ivb
+-# Desat�s, s�. jm
++# Destès? ivb
++# Desatès, sí. jm
+ #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1353
+ #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
+ #, fuzzy
+ msgid "can't do this in batch mode\n"
+-msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
++msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
+
+ #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
+ #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
+ #: g10/keygen.c:1363
+ msgid "Your selection? "
+-msgstr "Seleccioneu: "
++msgstr "La vostra selecció? "
+
+ #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
+ msgid "[not set]"
+-msgstr ""
++msgstr "[no establert]"
+
+ #: g10/card-util.c:378
+-#, fuzzy
+ msgid "male"
+-msgstr "enable"
++msgstr "home"
+
+ #: g10/card-util.c:379
+-#, fuzzy
+ msgid "female"
+-msgstr "enable"
++msgstr "dóna"
+
+ #: g10/card-util.c:379
+-#, fuzzy
+ msgid "unspecified"
+-msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
++msgstr "no especificat"
+
+-# G�nere? Nombre? Passat, futur? ivb
+-# Probablement �s una clau, femen�. jm
++# Gènere? Nombre? Passat, futur? ivb
++# Probablement és una clau, femení. jm
+ # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+ # uncompressed so we know the gender. jm
+ #: g10/card-util.c:406
+-#, fuzzy
+ msgid "not forced"
+-msgstr "no processat"
++msgstr "no forçat"
+
+ #: g10/card-util.c:406
+ msgid "forced"
+-msgstr ""
++msgstr "forçat"
+
+ #: g10/card-util.c:458
+ msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+@@ -455,7 +448,7 @@
+ #: g10/card-util.c:521
+ #, fuzzy
+ msgid "URL to retrieve public key: "
+-msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
++msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
+
+ #: g10/card-util.c:529
+ #, c-format
+@@ -465,7 +458,7 @@
+ #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
+ #, c-format
+ msgid "error reading `%s': %s\n"
+-msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
++msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/card-util.c:630
+ msgid "Login data (account name): "
+@@ -488,17 +481,17 @@
+ #: g10/card-util.c:729
+ #, fuzzy
+ msgid "Language preferences: "
+-msgstr "prefer�ncies actualitzades"
++msgstr "preferències actualitzades"
+
+ #: g10/card-util.c:737
+ #, fuzzy
+ msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+-msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
++msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
+
+ #: g10/card-util.c:746
+ #, fuzzy
+ msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+-msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
++msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
+
+ #: g10/card-util.c:767
+ msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+@@ -507,7 +500,7 @@
+ #: g10/card-util.c:781
+ #, fuzzy
+ msgid "Error: invalid response.\n"
+-msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
++msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+ #: g10/card-util.c:802
+ #, fuzzy
+@@ -517,23 +510,22 @@
+ #: g10/card-util.c:825
+ #, fuzzy
+ msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+-msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
++msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+ #: g10/card-util.c:873
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key operation not possible: %s\n"
+-msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
++msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+ #: g10/card-util.c:874
+ #, fuzzy
+ msgid "not an OpenPGP card"
+-msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
++msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
+
+ #: g10/card-util.c:883
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "error getting current key info: %s\n"
+-msgstr ""
+-"s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
++msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/card-util.c:966
+ msgid "Replace existing key? (y/N) "
+@@ -561,14 +553,13 @@
+ msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
+-#, fuzzy
+ msgid " (1) Signature key\n"
+-msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
++msgstr ""
+
+ #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
+ #, fuzzy
+ msgid " (2) Encryption key\n"
+-msgstr " (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
++msgstr " (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
+ msgid " (3) Authentication key\n"
+@@ -577,39 +568,39 @@
+ #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
+ #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
+ msgid "Invalid selection.\n"
+-msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
++msgstr "La selecció és invàlida.\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1135
+ #, fuzzy
+ msgid "Please select where to store the key:\n"
+-msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
++msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1170
+ #, fuzzy
+ msgid "unknown key protection algorithm\n"
+-msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
++msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1175
+ #, fuzzy
+ msgid "secret parts of key are not available\n"
+-msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
++msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1180
+ #, fuzzy
+ msgid "secret key already stored on a card\n"
+-msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
++msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1285
+ msgid "quit this menu"
+-msgstr "ix del men�"
++msgstr "ix del menú"
+
+ #: g10/card-util.c:1252
+ #, fuzzy
+ msgid "show admin commands"
+ msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+
+-# �pantalla� o �ajuda�? ivb
+-# �ajuda�, evidentment. jm
++# «pantalla» o «ajuda»? ivb
++# «ajuda», evidentment. jm
+ #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1288
+ msgid "show this help"
+ msgstr "mostra aquesta ajuda"
+@@ -617,7 +608,7 @@
+ #: g10/card-util.c:1255
+ #, fuzzy
+ msgid "list all available data"
+-msgstr "La clau �s disponible en: "
++msgstr "La clau és disponible en: "
+
+ #: g10/card-util.c:1258
+ msgid "change card holder's name"
+@@ -639,7 +630,7 @@
+ #: g10/card-util.c:1262
+ #, fuzzy
+ msgid "change the language preferences"
+-msgstr "canvia la confian�a"
++msgstr "canvia la confiança"
+
+ #: g10/card-util.c:1263
+ msgid "change card holder's sex"
+@@ -673,18 +664,16 @@
+ msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+
+ #: g10/card-util.c:1384
+-#, fuzzy
+ msgid "Admin commands are allowed\n"
+-msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
++msgstr ""
+
+ #: g10/card-util.c:1386
+-#, fuzzy
+ msgid "Admin commands are not allowed\n"
+-msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
++msgstr ""
+
+ #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1928
+ msgid "Invalid command (try \"help\")\n"
+-msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
++msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
+
+ #: g10/cardglue.c:287
+ msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
+@@ -704,12 +693,12 @@
+ #: g10/cardglue.c:687
+ #, fuzzy
+ msgid "Enter New Admin PIN: "
+-msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
++msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+
+ #: g10/cardglue.c:688
+ #, fuzzy
+ msgid "Enter New PIN: "
+-msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
++msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+
+ #: g10/cardglue.c:689
+ msgid "Enter Admin PIN: "
+@@ -718,7 +707,7 @@
+ #: g10/cardglue.c:690
+ #, fuzzy
+ msgid "Enter PIN: "
+-msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
++msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+
+ #: g10/cardglue.c:704
+ #, fuzzy
+@@ -734,7 +723,7 @@
+ #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
+ #, c-format
+ msgid "can't open `%s'\n"
+-msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
++msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+
+ #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
+ msgid "--output doesn't work for this command\n"
+@@ -744,24 +733,24 @@
+ #: g10/revoke.c:226
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+-msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
+ #: g10/revoke.c:439
+ #, c-format
+ msgid "error reading keyblock: %s\n"
+-msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
++msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+
+ #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
+ msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+ msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
+
+-# Ah�! Abans �batch� est� tal qual. Cal unificar. ivb
++# Ahà! Abans «batch» està tal qual. Cal unificar. ivb
+ # Fet. jm
+ #: g10/delkey.c:127
+ #, fuzzy
+ msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+-msgstr "no es pot fer aix� en el mode desat�s sense �--yes�\n"
++msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
+
+ #: g10/delkey.c:139
+ #, fuzzy
+@@ -771,7 +760,7 @@
+ #: g10/delkey.c:147
+ #, fuzzy
+ msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+-msgstr "�s una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
++msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
+
+ #: g10/delkey.c:157
+ #, c-format
+@@ -780,51 +769,50 @@
+
+ #: g10/delkey.c:167
+ msgid "ownertrust information cleared\n"
+-msgstr "s'ha netejat la informaci� de la confian�a\n"
++msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
+
+ #: g10/delkey.c:195
+ #, c-format
+ msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+-msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau p�blica �%s�!\n"
++msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
+
+ #: g10/delkey.c:197
+ msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+-msgstr ""
+-"utilitzeu l'opci� �--delete-secret-keys� per a eliminar-la primer.\n"
++msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
+
+ #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
+ #, c-format
+ msgid "error creating passphrase: %s\n"
+-msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
++msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+ #: g10/encode.c:215
+ msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+-msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
++msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
+
+ #: g10/encode.c:228
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "using cipher %s\n"
+-msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
++msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
+
+ #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
+ #, c-format
+ msgid "`%s' already compressed\n"
+-msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
++msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+
+ #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+-msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
++msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
+
+ #: g10/encode.c:472
+ msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+ msgstr ""
+-"nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
++"només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
+
+ #: g10/encode.c:494
+ #, c-format
+ msgid "reading from `%s'\n"
+-msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
++msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
+
+ #: g10/encode.c:530
+ msgid ""
+@@ -838,8 +826,7 @@
+ msgid ""
+ "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+ msgstr ""
+-"for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
+-"destinatari\n"
++"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
+
+ #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -847,15 +834,14 @@
+ "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+ "preferences\n"
+ msgstr ""
+-"for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
++"forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
+ "destinatari\n"
+
+ #: g10/encode.c:735
+ #, c-format
+ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+ msgstr ""
+-"for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
+-"destinatari\n"
++"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
+
+ #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
+ #, c-format
+@@ -865,7 +851,7 @@
+ #: g10/encode.c:832
+ #, c-format
+ msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+-msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
++msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
+
+ #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
+ #, c-format
+@@ -877,28 +863,28 @@
+ msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+ msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
+
+-# �s no-wrap? ivb
++# És no-wrap? ivb
+ # Com? jm
+ #: g10/encr-data.c:92
+ msgid ""
+ "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+ msgstr ""
+-"ATENCI�: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
+-"sim�tric.\n"
++"ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
++"simètric.\n"
+
+ #: g10/encr-data.c:103
+ msgid "problem handling encrypted packet\n"
+ msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
+
+-# Execuci� de programes remots, o execuci� remota de programes? jm
++# Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
+ #: g10/exec.c:48
+ msgid "no remote program execution supported\n"
+-msgstr "no hi ha suport per a l'execuci� remota de programes\n"
++msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
+
+ #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
+ #, c-format
+ msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+-msgstr "no es pot crear el directori �%s�: %s\n"
++msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/exec.c:325
+ msgid ""
+@@ -917,21 +903,21 @@
+ #: g10/exec.c:433
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/exec.c:436
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/exec.c:521
+ #, c-format
+ msgid "system error while calling external program: %s\n"
+-msgstr "s'ha produ�t un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
++msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
+
+ #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
+ msgid "unnatural exit of external program\n"
+-msgstr "s'ha produ�t una eixida no natural del programa extern\n"
++msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
+
+ #: g10/exec.c:547
+ msgid "unable to execute external program\n"
+@@ -945,22 +931,22 @@
+ #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+-msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
++msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/exec.c:621
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+-msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el directori temporal �%s�: %s\n"
++msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/export.c:182
+ #, fuzzy
+ msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+-msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
++msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+ #: g10/export.c:211
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+-msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
++msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
+
+ #: g10/export.c:219
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -970,12 +956,11 @@
+ #: g10/export.c:384
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
++msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
+
+ #: g10/export.c:416
+ msgid "WARNING: nothing exported\n"
+-msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
++msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
+
+ #: g10/g10.c:358
+ msgid ""
+@@ -1003,7 +988,7 @@
+
+ #: g10/g10.c:365
+ msgid "encryption only with symmetric cipher"
+-msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
++msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
+
+ #: g10/g10.c:367
+ msgid "decrypt data (default)"
+@@ -1021,13 +1006,13 @@
+ msgid "list keys and signatures"
+ msgstr "llista claus i signatures"
+
+-# �de les claus� o �de la clau�? ivb
++# «de les claus» o «de la clau»? ivb
+ #: g10/g10.c:374
+ #, fuzzy
+ msgid "list and check key signatures"
+ msgstr "comprova les signatures de la claus"
+
+-# �dactilars� o �digitals�? ivb
++# «dactilars» o «digitals»? ivb
+ #: g10/g10.c:375
+ msgid "list keys and fingerprints"
+ msgstr "llista claus i empremtes digitals"
+@@ -1042,7 +1027,7 @@
+
+ #: g10/g10.c:378
+ msgid "remove keys from the public keyring"
+-msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
++msgstr "elimina claus de l'anell públic"
+
+ #: g10/g10.c:380
+ msgid "remove keys from the secret keyring"
+@@ -1062,7 +1047,7 @@
+
+ #: g10/g10.c:384
+ msgid "generate a revocation certificate"
+-msgstr "genera un certificat de revocaci�"
++msgstr "genera un certificat de revocació"
+
+ #: g10/g10.c:386
+ msgid "export keys"
+@@ -1102,7 +1087,7 @@
+
+ #: g10/g10.c:408
+ msgid "update the trust database"
+-msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
++msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+
+ #: g10/g10.c:415
+ msgid "|algo [files]|print message digests"
+@@ -1132,17 +1117,17 @@
+
+ #: g10/g10.c:435
+ msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+-msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
++msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
+
+ #: g10/g10.c:440
+ msgid "use canonical text mode"
+-msgstr "usa el mode de text can�nic"
++msgstr "usa el mode de text canònic"
+
+ #: g10/g10.c:450
+ msgid "use as output file"
+ msgstr "fitxer d'eixida"
+
+-# Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
++# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
+ #: g10/g10.c:452 g10/gpgv.c:67
+ msgid "verbose"
+ msgstr "detall"
+@@ -1169,11 +1154,11 @@
+ "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+ msgstr ""
+ "@\n"
+-"(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
++"(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
+
+-# Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
++# Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
+ # en el manual original de PGP. A, B, C... ivb
+-# En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
++# En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
+ #: g10/g10.c:535
+ msgid ""
+ "@\n"
+@@ -1200,7 +1185,7 @@
+
+ #: g10/g10.c:733
+ msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+-msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
++msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+ #: g10/g10.c:736
+ msgid ""
+@@ -1210,12 +1195,12 @@
+ msgstr ""
+ "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+ "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
+-"l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
++"l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
+
+ # Suportats? ivb
+-# A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
+-# Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
+-# i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
++# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
++# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
++# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
+ # encara no m'agraden massa... jm
+ #: g10/g10.c:747
+ msgid ""
+@@ -1227,7 +1212,7 @@
+
+ #: g10/g10.c:750
+ msgid "Pubkey: "
+-msgstr "Clau p�blica: "
++msgstr "Clau pública: "
+
+ #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1965
+ msgid "Cipher: "
+@@ -1235,191 +1220,183 @@
+
+ #: g10/g10.c:762
+ msgid "Hash: "
+-msgstr "Dispersi�: "
++msgstr "Dispersió: "
+
+ #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:2011
+ msgid "Compression: "
+-msgstr "Compressi�: "
++msgstr "Compressió: "
+
+ #: g10/g10.c:851
+ msgid "usage: gpg [options] "
+-msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
++msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
+
+ #: g10/g10.c:999
+ msgid "conflicting commands\n"
+ msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+
+ #: g10/g10.c:1017
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+-msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
++msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
+
+ # Indi. ivb
+ #: g10/g10.c:1214
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+-msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+ # Indi. ivb
+ #: g10/g10.c:1217
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+-msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+ # Indi. ivb
+ #: g10/g10.c:1220
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+-msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1226
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+-msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1229
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+-msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1232
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+-msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1238
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1241
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid ""
+ "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1244
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1250
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1253
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid ""
+ "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1256
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
++msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1397
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+-msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
++msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1798
+ #, c-format
+ msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+-msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
++msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1840
+ #, c-format
+ msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+-msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
++msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:1844
+ #, c-format
+ msgid "option file `%s': %s\n"
+-msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
++msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/g10.c:1851
+ #, c-format
+ msgid "reading options from `%s'\n"
+-msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
++msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:2065 g10/g10.c:2583 g10/g10.c:2594
+ #, c-format
+ msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+-msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
++msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
+
+ #: g10/g10.c:2078
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+ msgstr ""
+-"la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
+-"insegurs\n"
++"la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
+
+ #: g10/g10.c:2292
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+-msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
++msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+ #: g10/g10.c:2311 g10/keyedit.c:3498
+ #, fuzzy
+ msgid "could not parse keyserver URL\n"
+-msgstr ""
+-"no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
++msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
+
+ #: g10/g10.c:2317
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+-msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2320
+ #, fuzzy
+ msgid "invalid keyserver options\n"
+-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2327
+ #, c-format
+ msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+-msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
++msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2330
+ msgid "invalid import options\n"
+-msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
++msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2337
+ #, c-format
+ msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+-msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2340
+ msgid "invalid export options\n"
+-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2347
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+-msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
++msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2350
+ #, fuzzy
+ msgid "invalid list options\n"
+-msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
++msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2372
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+-msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2375
+ #, fuzzy
+ msgid "invalid verify options\n"
+-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2382
+ #, c-format
+@@ -1428,24 +1405,24 @@
+
+ #: g10/g10.c:2572
+ msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+-msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
++msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
+
+-# FIXME: prefer�ncia? jm
+-# Ho discut�rem en la llista, segur. Deu ser als arxius. ivb
++# FIXME: preferència? jm
++# Ho discutírem en la llista, segur. Deu ser als arxius. ivb
+ #: g10/g10.c:2576
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+-msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
++msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
+
+ #: g10/g10.c:2585
+ #, c-format
+ msgid "%s not allowed with %s!\n"
+-msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
++msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
+
+ #: g10/g10.c:2588
+ #, c-format
+ msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+-msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
++msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
+
+ #: g10/g10.c:2602
+ #, c-format
+@@ -1455,7 +1432,7 @@
+ # clares -> en clar? ivb
+ #: g10/g10.c:2616
+ msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+-msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
++msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
+
+ #: g10/g10.c:2622
+ msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+@@ -1473,20 +1450,20 @@
+
+ #: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
+ msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+-msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
++msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
+
+ #: g10/g10.c:2717 g10/g10.c:2741
+ msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+-msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
++msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
+
+ #: g10/g10.c:2723
+ #, fuzzy
+ msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+-msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
++msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
+
+ #: g10/g10.c:2729
+ msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+-msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
++msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
+
+ #: g10/g10.c:2744
+ msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+@@ -1504,36 +1481,36 @@
+ #: g10/g10.c:2750
+ #, fuzzy
+ msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+-msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
++msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+
+ #: g10/g10.c:2752
+ #, fuzzy
+ msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+-msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
++msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+
+ #: g10/g10.c:2755
+ msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+-msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
++msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
+
+ #: g10/g10.c:2759
+ msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+-msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
++msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
+
+ #: g10/g10.c:2766
+ msgid "invalid default preferences\n"
+-msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
++msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2775
+ msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+-msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
++msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2779
+ msgid "invalid personal digest preferences\n"
+-msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
++msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2783
+ msgid "invalid personal compress preferences\n"
+-msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
++msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
+
+ #: g10/g10.c:2816
+ #, c-format
+@@ -1543,8 +1520,7 @@
+ #: g10/g10.c:2863
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+-msgstr ""
+-"no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
++msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
+
+ #: g10/g10.c:2868
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -1554,17 +1530,17 @@
+ #: g10/g10.c:2873
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+-msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
++msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+ #: g10/g10.c:2969
+ #, c-format
+ msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+
+ #: g10/g10.c:2980
+ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
++"AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
+
+ #: g10/g10.c:2991
+ msgid "--store [filename]"
+@@ -1655,12 +1631,12 @@
+ #: g10/g10.c:3276
+ #, c-format
+ msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+-msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
++msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+ #: g10/g10.c:3278
+ #, c-format
+ msgid "key export failed: %s\n"
+-msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
++msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
+
+ #: g10/g10.c:3289
+ #, c-format
+@@ -1685,7 +1661,7 @@
+ #: g10/g10.c:3435
+ #, c-format
+ msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+-msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
++msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+ #: g10/g10.c:3558
+ msgid "[filename]"
+@@ -1700,34 +1676,34 @@
+ "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+ "an '='\n"
+ msgstr ""
+-"un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
+-"acabar amb el signe �=�\n"
++"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
++"amb el signe «=»\n"
+
+ #: g10/g10.c:3860
+ msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+-msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
++msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+
+ #: g10/g10.c:3870
+ msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+-msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
++msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
+
+ #: g10/g10.c:3904
+ msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+-msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
++msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
+
+ #: g10/g10.c:3906
+ msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+-msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
++msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+ #: g10/g10.c:3939
+ #, fuzzy
+ msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+-msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
++msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+ #: g10/getkey.c:150
+ msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+ msgstr ""
+-"hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
++"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
+
+ #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
+ #, fuzzy
+@@ -1738,27 +1714,27 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+ msgstr ""
+-"La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
++"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
+
+ #: g10/getkey.c:2189
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+ msgstr ""
+-"no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
++"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
+
+ #: g10/getkey.c:2420
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
+-msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
++msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
+
+ #: g10/getkey.c:2467
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+-msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
++msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
+
+ #: g10/gpgv.c:68
+ msgid "be somewhat more quiet"
+-msgstr "una mica m�s silenci�s"
++msgstr "una mica més silenciós"
+
+ #: g10/gpgv.c:69
+ msgid "take the keys from this keyring"
+@@ -1766,24 +1742,24 @@
+
+ #: g10/gpgv.c:71
+ msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+-msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
++msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
+
+ #: g10/gpgv.c:72
+ msgid "|FD|write status info to this FD"
+-msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
++msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
+
+ #: g10/gpgv.c:96
+ msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+-msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
++msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+-# Werner FIXME: should it use �Usage�?
++# Werner FIXME: should it use «Usage»?
+ #: g10/gpgv.c:99
+ msgid ""
+ "Syntax: gpg [options] [files]\n"
+ "Check signatures against known trusted keys\n"
+ msgstr ""
+ "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+-"Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
++"Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
+
+ #: g10/helptext.c:48
+ msgid ""
+@@ -1791,11 +1767,9 @@
+ "to any 3rd party. We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+ msgstr ""
+-"L'assignaci� d'un valor ac� �s cosa vostra; aquest valor mai "
+-"s'exportar�\n"
+-"a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confian�a; no "
+-"t�\n"
+-"res a veure amb la xarxa de certificats (creada impl�citament)."
++"L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
++"a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
++"res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
+
+ #: g10/helptext.c:54
+ msgid ""
+@@ -1804,26 +1778,22 @@
+ "access to the secret key. Answer \"yes\" to set this key to\n"
+ "ultimately trusted\n"
+ msgstr ""
+-"Per a construir la xarxa de confian�a, GnuPG necessita saber quines claus\n"
+-"tenen confian�a absoluta - aquestes s�n normalment les claus per a les "
+-"que\n"
+-"teniu acc�s a la clau secreta. Contesteu �s�� per a donar a aquesta "
+-"clau\n"
+-"confian�a absoluta\n"
++"Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
++"tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
++"teniu accés a la clau secreta. Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
++"confiança absoluta\n"
+
+ # "clau no confiable"? jm
+-# No fiable, no de confian�a, no de fiar... ivb
++# No fiable, no de confiança, no de fiar... ivb
+ #: g10/helptext.c:61
+ msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+ msgstr ""
+-"Si voleu utilitzar aquesta clau no de confian�a de totes maneres, dieu "
+-"�s��."
++"Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
+
+ #: g10/helptext.c:65
+ msgid ""
+ "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+-msgstr ""
+-"Introdu�u l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
++msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
+
+ #: g10/helptext.c:69
+ msgid ""
+@@ -1845,18 +1815,18 @@
+ "encryption. This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+ "Please consult your security expert first."
+ msgstr ""
+-"En general no �s bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
+-"xifrar. Aquest algoritme nom�s s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
++"En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
++"xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
+ "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
+
+ #: g10/helptext.c:90
+ msgid "Enter the size of the key"
+-msgstr "Introdu�u la grand�ria de la clau"
++msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
+
+ #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
+ #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
+ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+-msgstr "Contesteu �s�� o �no�"
++msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
+
+ #: g10/helptext.c:104
+ msgid ""
+@@ -1865,22 +1835,22 @@
+ "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+ "the given value as an interval."
+ msgstr ""
+-"Introdu�u el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
+-"�s possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) per� no rebreu\n"
+-"una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractar� d'interpretar\n"
++"Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
++"És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
++"una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
+ "el valor donat com un interval."
+
+ #: g10/helptext.c:116
+ msgid "Enter the name of the key holder"
+-msgstr "Introdu�u el nom del propietari de la clau"
++msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
+
+ #: g10/helptext.c:121
+ msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+-msgstr "introdu�u una adre�a de correu (opcional per� molt recomanable)"
++msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
+
+ #: g10/helptext.c:125
+ msgid "Please enter an optional comment"
+-msgstr "Introdu�u un comentari opcional"
++msgstr "Introduïu un comentari opcional"
+
+ #: g10/helptext.c:130
+ msgid ""
+@@ -1892,14 +1862,13 @@
+ msgstr ""
+ "N canvia el nom.\n"
+ "C canvia el comentari.\n"
+-"E canvia l'adre�a de correu electr�nic.\n"
+-"O continua la generaci� de les claus.\n"
++"E canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
++"O continua la generació de les claus.\n"
+ "Q ix."
+
+ #: g10/helptext.c:139
+ msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+-msgstr ""
+-"Contesteu �s�� (o nom�s �s�) si �s correcte generar la subclau."
++msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
+
+ #: g10/helptext.c:147
+ msgid ""
+@@ -1941,66 +1910,61 @@
+ "\n"
+ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+ msgstr ""
+-"Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer haur?eu de verificar que la "
++"Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
+ "clau\n"
+-"pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari. �s �til per a altres "
++"pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari. És útil per a altres "
+ "saber\n"
+-"amb quanta cura heu verificat a��.\n"
++"amb quanta cura heu verificat açò.\n"
+ "\n"
+-"�0� significa que no feu cap declaraci� de amb quanta cura heu "
+-"verificat\n"
++"«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
+ " la clau.\n"
+ "\n"
+-"�1� significa que creieu que la clau �s de la persona que diu que �s "
+-"la\n"
+-" propiet�ria, per� no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
++"«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
++" propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
+ "manera.\n"
+-" A�� �s �til per a la verificaci� d'un �rol�, quan signeu "
+-"la clau d'un\n"
+-" usuari amb pseud�nim.\n"
++" Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
++" usuari amb pseudònim.\n"
+ "\n"
+-"�2� significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
+-"a��\n"
++"«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
++"açò\n"
+ " pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
+ "verificat\n"
+ " l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
+ "\n"
+-"�3� significa que heu fet una verificaci� exhaustiva de la clau. Per "
++"«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
+ "exemple,\n"
+-" a�� pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
++" açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
+ "propietari\n"
+-" de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjan�ant un document "
+-"dif�cil\n"
++" de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
++"difícil\n"
+ " de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
+ " coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
+-" verificat (per intercanvi de correu) que l'adre�a de correu en la "
+-"clau\n"
++" verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
+ " pertany al propietari de la clau.\n"
+ "\n"
+ "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
+-"s�n\n"
+-"*nom�s* exemples. Al final, �s cosa vostra decidir qu� significa "
+-"�alguna� i\n"
+-"�exhaustiva� per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
++"són\n"
++"*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
++"«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
+ "\n"
+-"Si no sabeu quina �s la resposta correcta, contesteu �0�."
++"Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
+
+ #: g10/helptext.c:185
+ #, fuzzy
+ msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+-msgstr "Contesteu �s�� si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
++msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
+
+ #: g10/helptext.c:189
+ msgid ""
+ "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+ "All certificates are then also lost!"
+ msgstr ""
+-"Contesteu �s�� si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
+-"Tots els certificats tamb� es perdran!"
++"Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
++"Tots els certificats també es perdran!"
+
+ #: g10/helptext.c:194
+ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+-msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte eliminar la subclau"
++msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
+
+ #: g10/helptext.c:199
+ msgid ""
+@@ -2008,9 +1972,9 @@
+ "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+ "trust connection to the key or another key certified by this key."
+ msgstr ""
+-"Aquesta �s una signatura v�lida en la clau; normalment no voldreu\n"
+-"eliminar aquesta signatura perqu� pot ser important per a establir\n"
+-"una connexi� de confian�a a la clau o a un altra clau certificada\n"
++"Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
++"eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
++"una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
+ "per aquesta clau."
+
+ #: g10/helptext.c:204
+@@ -2020,11 +1984,10 @@
+ "know which key was used because this signing key might establish\n"
+ "a trust connection through another already certified key."
+ msgstr ""
+-"Aquesta signatura no es pot comprovar perqu� no teniu la clau\n"
+-"corresponent. Haur�eu de posposar la seua eliminaci� fins que\n"
++"Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
++"corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
+ "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
+-"podria establir una connexi� de confian�a a trav�s d'una altra clau "
+-"ja\n"
++"podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
+ "certificada."
+
+ #: g10/helptext.c:210
+@@ -2032,7 +1995,7 @@
+ "The signature is not valid. It does make sense to remove it from\n"
+ "your keyring."
+ msgstr ""
+-"La signatura no �s v�lida. T� sentit que l'elimineu de l'anell\n"
++"La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
+ "de claus."
+
+ #: g10/helptext.c:214
+@@ -2043,11 +2006,10 @@
+ "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+ "a second one is available."
+ msgstr ""
+-"Aquesta �s una signatura que enlla�a l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
+-"Normalment no �s una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
+-"Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, aix�\n"
+-"que feu a�� nom�s si l'autosignatura no �s v�lida per alguna ra� "
+-"i\n"
++"Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
++"Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
++"Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
++"que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
+ "hi ha una segona disponible."
+
+ #: g10/helptext.c:222
+@@ -2056,18 +2018,18 @@
+ "to the current list of preferences. The timestamp of all affected\n"
+ "self-signatures will be advanced by one second.\n"
+ msgstr ""
+-"Canvia les prefer�ncies de tots els ID d'usuari (o nom�s els dels "
++"Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
+ "seleccionats)\n"
+-"a la llista actual de prefer�ncies. Les marques de temps de totes les\n"
+-"autosignatures afectades s'avan�aran un segon.\n"
++"a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
++"autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
+
+ #: g10/helptext.c:229
+ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+-msgstr "Introdu�u la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
++msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+ #: g10/helptext.c:235
+ msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+-msgstr "Per favor, repetiu l'�ltima contrasenya per confirmar-la."
++msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
+
+ #: g10/helptext.c:239
+ msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+@@ -2075,15 +2037,15 @@
+
+ #: g10/helptext.c:244
+ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+-msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte sobreescriure el fitxer"
++msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
+
+ #: g10/helptext.c:249
+ msgid ""
+ "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+ "file (which is shown in brackets) will be used."
+ msgstr ""
+-"Introdu�u un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usar� el fitxer\n"
+-"predeterminat (apareix entre claud�tors)."
++"Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
++"predeterminat (apareix entre claudàtors)."
+
+ #: g10/helptext.c:255
+ msgid ""
+@@ -2100,21 +2062,19 @@
+ " Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+ " this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+ msgstr ""
+-"Haur�eu d'especificar una ra� per a la certificaci�. Depenent del\n"
++"Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
+ "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
+-" �La clau ha estat compromesa�\n"
+-" Utilitzeu a�� si teniu alguna ra� per creure que persones no\n"
+-" autoritzades han tingut acc�s a la vostra clau secreta.\n"
+-" �La clau ha estat reempla�ada�\n"
+-" Utilitzeu a�� si heu reempla�at aquesta clau amb una m�s "
+-"nova.\n"
+-" �La clau ja no est� en �s�\n"
+-" Utilitzeu a�� si heu retirat aquesta clau.\n"
+-" �L'ID de l'usuari ja no �s v�lid�\n"
+-" Utilitzeu a�� per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
+-" d'utilitzar m�s; a�� s'utilitza normalment per a marcar una "
+-"adre�a\n"
+-" de correu com a inv�lida.\n"
++" «La clau ha estat compromesa»\n"
++" Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
++" autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
++" «La clau ha estat reemplaçada»\n"
++" Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
++" «La clau ja no està en ús»\n"
++" Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
++" «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
++" Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
++" d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
++" de correu com a invàlida.\n"
+
+ #: g10/helptext.c:271
+ msgid ""
+@@ -2122,9 +2082,9 @@
+ "revocation certificate. Please keep this text concise.\n"
+ "An empty line ends the text.\n"
+ msgstr ""
+-"Si voleu podeu introduir un text que descriga per qu� expediu aquest\n"
+-"certificat de revocaci�. Per favor, sigueu concisos.\n"
+-"Una l�nia buida indica el final del text.\n"
++"Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
++"certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
++"Una línia buida indica el final del text.\n"
+
+ #: g10/helptext.c:286
+ msgid "No help available"
+@@ -2218,7 +2178,7 @@
+ #: g10/import.c:547
+ #, fuzzy
+ msgid "algorithms on these user IDs:\n"
+-msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
++msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
+
+ #: g10/import.c:584
+ #, c-format
+@@ -2256,26 +2216,26 @@
+ #: g10/import.c:715
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+-msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
++msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
+
+ #: g10/import.c:730
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+-msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
++msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
+
+ #: g10/import.c:736
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+-msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
++msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
+
+ #: g10/import.c:738
+ msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+-msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
++msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
+
+ #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
++msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
+
+ #: g10/import.c:754
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -2290,22 +2250,22 @@
+ #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
+ #, c-format
+ msgid "writing to `%s'\n"
+-msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
++msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
+
+ #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
+ #, c-format
+ msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+-msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
++msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/import.c:793
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+-msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
++msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
+
+ #: g10/import.c:817
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+-msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
++msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
+
+ #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -2320,47 +2280,47 @@
+ #: g10/import.c:874
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+-msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
++msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
+
+ #: g10/import.c:877
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+-msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
++msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+
+ #: g10/import.c:880
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+-msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
++msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
+
+ #: g10/import.c:883
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+-msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
++msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+
+ #: g10/import.c:886
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+-msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
++msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
+
+ #: g10/import.c:889
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+-msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
++msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
+
+ #: g10/import.c:910
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+-msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
++msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
+
+ #: g10/import.c:1055
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+-msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
++msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
+
+ #: g10/import.c:1066
+ #, fuzzy
+ msgid "importing secret keys not allowed\n"
+-msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
++msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+ #: g10/import.c:1083
+ #, c-format
+@@ -2386,22 +2346,21 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
+-"de revocaci�\n"
++"clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
++"de revocació\n"
+
+-# O �rebutjara�? ivb
+-# Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
+-# �es rebutja� est� b�. jm
++# O «rebutjara»? ivb
++# Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
++# «es rebutja» està bé. jm
+ #: g10/import.c:1206
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+-msgstr ""
+-"clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
++msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
+
+ #: g10/import.c:1238
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+-msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
++msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
+
+ #: g10/import.c:1303
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -2412,50 +2371,49 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
+-"�%s�\n"
++"clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
++"s»\n"
+ "\n"
+
+ #: g10/import.c:1320
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+-msgstr ""
+-"clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
++msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
+
+ #: g10/import.c:1338
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+-msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
++msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
+
+ #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+-msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
++msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
+
+ #: g10/import.c:1351
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+-msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
++msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
+
+ #: g10/import.c:1366
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+-msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
++msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
+
+ #: g10/import.c:1388
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+-msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
++msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
+
+ #: g10/import.c:1401
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+-msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
++msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
+
+ #: g10/import.c:1416
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+-msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
++msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
+
+ #: g10/import.c:1458
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -2470,34 +2428,32 @@
+ #: g10/import.c:1506
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+-msgstr ""
+-"clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
++msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
+
+ #: g10/import.c:1516
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
++"clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
+ "descarta\n"
+
+ #: g10/import.c:1533
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+-msgstr ""
+-"clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
++msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
+
+ #: g10/import.c:1547
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
++"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
+ "descarta\n"
+
+ #: g10/import.c:1555
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
++"clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
+
+ #: g10/import.c:1655
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -2508,20 +2464,20 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
+-"%08lX\n"
++"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
++"08lX\n"
+
+ #: g10/import.c:1731
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
+-"est� present.\n"
++"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
++"present.\n"
+
+ #: g10/import.c:1790
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+-msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
++msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
+
+ #: g10/import.c:1824
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -2531,21 +2487,21 @@
+ #: g10/keydb.c:167
+ #, c-format
+ msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+-msgstr "error en crear l'anell �%s�: %s\n"
++msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keydb.c:174
+ #, c-format
+ msgid "keyring `%s' created\n"
+-msgstr "s'ha creat l'anell �%s?\n"
++msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
+
+ #: g10/keydb.c:685
+ #, c-format
+ msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:253
+ msgid "[revocation]"
+-msgstr "[revocaci�]"
++msgstr "[revocació]"
+
+ #: g10/keyedit.c:254
+ msgid "[self-signature]"
+@@ -2553,12 +2509,12 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
+ msgid "1 bad signature\n"
+-msgstr "1 signatura err�nia\n"
++msgstr "1 signatura errònia\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
+ #, c-format
+ msgid "%d bad signatures\n"
+-msgstr "%d signatures err�nies\n"
++msgstr "%d signatures errònies\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
+ msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+@@ -2580,12 +2536,12 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:344
+ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+-msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
++msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:346
+ #, c-format
+ msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+-msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
++msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
+ #, fuzzy
+@@ -2623,7 +2579,7 @@
+ #: g10/keyedit.c:584
+ #, c-format
+ msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+-msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
++msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+ #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
+ #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1543
+@@ -2640,12 +2596,12 @@
+ #: g10/keyedit.c:610
+ #, c-format
+ msgid "User ID \"%s\" is expired."
+-msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
++msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
+
+ #: g10/keyedit.c:636
+ #, c-format
+ msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+-msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
++msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
+
+ #: g10/keyedit.c:675
+ #, c-format
+@@ -2653,8 +2609,8 @@
+ "The self-signature on \"%s\"\n"
+ "is a PGP 2.x-style signature.\n"
+ msgstr ""
+-"La vostra signatura en �%s�\n"
+-"�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
++"La vostra signatura en «%s»\n"
++"és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:684
+ msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+@@ -2666,12 +2622,12 @@
+ "Your current signature on \"%s\"\n"
+ "has expired.\n"
+ msgstr ""
+-"La vostra signatura actual en �%s�\n"
++"La vostra signatura actual en «%s»\n"
+ "ha caducat.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:702
+ msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+-msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
++msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
+
+ #: g10/keyedit.c:723
+ #, c-format
+@@ -2679,8 +2635,8 @@
+ "Your current signature on \"%s\"\n"
+ "is a local signature.\n"
+ msgstr ""
+-"La vostra signatura en �%s�\n"
+-"�s una signatura local.\n"
++"La vostra signatura en «%s»\n"
++"és una signatura local.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:727
+ msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+@@ -2689,12 +2645,12 @@
+ #: g10/keyedit.c:748
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+-msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
++msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:751
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+-msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
++msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:756
+ msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+@@ -2712,7 +2668,7 @@
+ #: g10/keyedit.c:813
+ #, c-format
+ msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+-msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
++msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:817
+ msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+@@ -2727,7 +2683,7 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:852
+ msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+-msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
++msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:877
+ msgid ""
+@@ -2736,8 +2692,8 @@
+ "to the person named above? If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+ msgstr ""
+ "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
+-"pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
+-"contestar, entreu �0�.\n"
++"pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
++"contestar, entreu «0».\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:882
+ #, c-format
+@@ -2762,9 +2718,7 @@
+ #: g10/keyedit.c:894
+ #, fuzzy
+ msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+-msgstr ""
+-"Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
+-"informaci�):"
++msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
+
+ #: g10/keyedit.c:918
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -2780,35 +2734,35 @@
+ msgid "This will be a self-signature.\n"
+ msgstr ""
+ "\n"
+-"A�� ser� una autosignatura.\n"
++"Açò serà una autosignatura.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:931
+ #, fuzzy
+ msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+ msgstr ""
+ "\n"
+-"AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
++"AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:939
+ #, fuzzy
+ msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+ msgstr ""
+ "\n"
+-"AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
++"AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:949
+ #, fuzzy
+ msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+ msgstr ""
+ "\n"
+-"La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
++"La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:956
+ #, fuzzy
+ msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+ msgstr ""
+ "\n"
+-"La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
++"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:963
+ #, fuzzy
+@@ -2840,19 +2794,19 @@
+ #: g10/sign.c:369
+ #, c-format
+ msgid "signing failed: %s\n"
+-msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
++msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1084
+ msgid "This key is not protected.\n"
+-msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
++msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1088
+ msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+-msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
++msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1092
+ msgid "Key is protected.\n"
+-msgstr "La clau est� protegida.\n"
++msgstr "La clau està protegida.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1112
+ #, c-format
+@@ -2864,7 +2818,7 @@
+ "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+ "\n"
+ msgstr ""
+-"Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
++"Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
+ "\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
+@@ -2876,18 +2830,18 @@
+ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+ "\n"
+ msgstr ""
+-"No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
++"No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
+ "\n"
+
+ # No abusis dels pronoms! (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre) ivb
+ #: g10/keyedit.c:1135
+ #, fuzzy
+ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+-msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
++msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
+
+ #: g10/keyedit.c:1201
+ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+-msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
++msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1287
+ msgid "save and quit"
+@@ -2902,14 +2856,14 @@
+ msgstr "llista claus i ID"
+
+ # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents... ivb
+-# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
++# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
+ #: g10/keyedit.c:1293
+ msgid "select user ID N"
+ msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+
+ #: g10/keyedit.c:1294
+ msgid "select secondary key N"
+-msgstr "tria la clau secund�ria N"
++msgstr "tria la clau secundària N"
+
+ #: g10/keyedit.c:1295
+ msgid "list signatures"
+@@ -2928,9 +2882,9 @@
+ msgstr "afegeix un ID d'usuari"
+
+ # Com estava escrit abans. ivb
+-# Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
+-# el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
+-# i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
++# Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
++# el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
++# i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
+ #: g10/keyedit.c:1304
+ msgid "add a photo ID"
+ msgstr "afegeix un photo ID"
+@@ -2941,7 +2895,7 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:1308
+ msgid "add a secondary key"
+-msgstr "afegeix una clau secund�ria"
++msgstr "afegeix una clau secundària"
+
+ #: g10/keyedit.c:1310
+ msgid "add a key to a smartcard"
+@@ -2953,11 +2907,11 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:1313
+ msgid "delete a secondary key"
+-msgstr "esborra una clau secund�ria"
++msgstr "esborra una clau secundària"
+
+ #: g10/keyedit.c:1314
+ msgid "add a revocation key"
+-msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
++msgstr "afegeix una clau de revocació"
+
+ #: g10/keyedit.c:1315
+ msgid "delete signatures"
+@@ -2973,29 +2927,28 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:1318
+ msgid "toggle between secret and public key listing"
+-msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
++msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
+
+ #: g10/keyedit.c:1320
+ msgid "list preferences (expert)"
+-msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
++msgstr "llista les preferències (expert)"
+
+ #: g10/keyedit.c:1321
+ msgid "list preferences (verbose)"
+-msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
++msgstr "llista les preferències (detallat)"
+
+ #: g10/keyedit.c:1322
+ msgid "set preference list"
+-msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
++msgstr "estableix la llista de preferències"
+
+ #: g10/keyedit.c:1323
+ msgid "updated preferences"
+-msgstr "prefer�ncies actualitzades"
++msgstr "preferències actualitzades"
+
+ #: g10/keyedit.c:1324
+ #, fuzzy
+ msgid "set preferred keyserver URL"
+-msgstr ""
+-"no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
++msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1325
+ msgid "change the passphrase"
+@@ -3003,7 +2956,7 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:1326
+ msgid "change the ownertrust"
+-msgstr "canvia la confian�a"
++msgstr "canvia la confiança"
+
+ #: g10/keyedit.c:1327
+ msgid "revoke signatures"
+@@ -3015,7 +2968,7 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:1329
+ msgid "revoke a secondary key"
+-msgstr "revoca una clau secund�ria"
++msgstr "revoca una clau secundària"
+
+ #: g10/keyedit.c:1330
+ msgid "disable a key"
+@@ -3034,23 +2987,23 @@
+ #: g10/keyedit.c:1386
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+-msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
++msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1404
+ msgid "Secret key is available.\n"
+-msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
++msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1481
+ msgid "Need the secret key to do this.\n"
+-msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
++msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1489
+ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+-msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
++msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1537
+ msgid "Key is revoked."
+-msgstr "La clau est� revocada."
++msgstr "La clau està revocada."
+
+ #: g10/keyedit.c:1557
+ #, fuzzy
+@@ -3064,12 +3017,12 @@
+ #: g10/keyedit.c:1568
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+-msgstr "la classe de signatura �s desconeguda"
++msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+
+ #: g10/keyedit.c:1591
+ #, c-format
+ msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+-msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
++msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1613 g10/keyedit.c:1633 g10/keyedit.c:1736
+ msgid "You must select at least one user ID.\n"
+@@ -3077,7 +3030,7 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:1615
+ msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+-msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
++msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1617
+ #, fuzzy
+@@ -3092,16 +3045,16 @@
+ #: g10/keyedit.c:1668
+ #, fuzzy
+ msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+-msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
++msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+
+ #: g10/keyedit.c:1680
+ #, fuzzy
+ msgid "You must select exactly one key.\n"
+-msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
++msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1700 g10/keyedit.c:1755
+ msgid "You must select at least one key.\n"
+-msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
++msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1703
+ #, fuzzy
+@@ -3141,18 +3094,18 @@
+ #: g10/keyedit.c:1831
+ #, fuzzy
+ msgid "Set preference list to:\n"
+-msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
++msgstr "estableix la llista de preferències"
+
+ #: g10/keyedit.c:1837
+ #, fuzzy
+ msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+ msgstr ""
+-"Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
++"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+ #: g10/keyedit.c:1839
+ #, fuzzy
+ msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+-msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
++msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
+
+ #: g10/keyedit.c:1889
+ #, fuzzy
+@@ -3167,16 +3120,16 @@
+ #: g10/keyedit.c:1902
+ #, c-format
+ msgid "update failed: %s\n"
+-msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
++msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1909
+ #, c-format
+ msgid "update secret failed: %s\n"
+-msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
++msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1916
+ msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+-msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
++msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:1988
+ msgid "Digest: "
+@@ -3194,8 +3147,8 @@
+ msgid "Preferred keyserver: "
+ msgstr ""
+
+-# Potser %s haja d'anar darrere de �clau�. ivb
+-# �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
++# Potser %s haja d'anar darrere de «clau». ivb
++# És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
+ #: g10/keyedit.c:2309
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+@@ -3230,14 +3183,14 @@
+ msgstr " [caduca: %s]"
+
+ #: g10/keyedit.c:2340
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "usage: %s"
+-msgstr " confian�a: %c/%c"
++msgstr ""
+
+ #: g10/keyedit.c:2355
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "trust: %s"
+-msgstr " confian�a: %c/%c"
++msgstr " confiança: %c/%c"
+
+ #: g10/keyedit.c:2359
+ #, c-format
+@@ -3254,15 +3207,14 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:2461
+ msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+-msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
++msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:2469
+ msgid ""
+ "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+ "unless you restart the program.\n"
+ msgstr ""
+-"Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
+-"necess�riament\n"
++"Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
+ "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:2533 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
+@@ -3282,8 +3234,8 @@
+ "WARNING: no user ID has been marked as primary. This command may\n"
+ " cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
+-" causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
++"AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
++" causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
+ "assumida.\n"
+
+ # Photo ID com abans. ivb
+@@ -3293,7 +3245,7 @@
+ "versions\n"
+ " of PGP to reject this key.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
++"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
+ "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:2665 g10/keyedit.c:2943
+@@ -3304,15 +3256,15 @@
+ msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+ msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
+
+-# Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)? ivb
+-# Hmm. S�... (s/N/x) jm
++# Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)? ivb
++# Hmm. Sí... (s/N/x) jm
+ #: g10/keyedit.c:2811
+ msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+ msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
+
+ #: g10/keyedit.c:2821
+ msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+-msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
++msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
+
+ #: g10/keyedit.c:2825
+ msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+@@ -3344,8 +3296,7 @@
+ "cause\n"
+ " some versions of PGP to reject this key.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
+-"pot\n"
++"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
+ "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:2949
+@@ -3354,7 +3305,7 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:2969
+ msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+-msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
++msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
+
+ #: g10/keyedit.c:2992
+ msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+@@ -3368,13 +3319,12 @@
+ #: g10/keyedit.c:3029
+ #, fuzzy
+ msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+-msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
++msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3048
+ msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
+-"designat!\n"
++"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3054
+ #, fuzzy
+@@ -3389,15 +3339,15 @@
+
+ #: g10/keyedit.c:3121
+ msgid "Please select at most one secondary key.\n"
+-msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
++msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3125
+ msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
+-msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
++msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3128
+ msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+-msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
++msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3174
+ msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+@@ -3414,7 +3364,7 @@
+ #: g10/keyedit.c:3309 g10/keyedit.c:3419 g10/keyedit.c:3538
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+-msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
++msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3480
+ msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+@@ -3433,22 +3383,24 @@
+ #: g10/keyedit.c:3622
+ #, c-format
+ msgid "No user ID with index %d\n"
+-msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
++msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3668
+ #, c-format
+ msgid "No secondary key with index %d\n"
+-msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
++msgstr "No hi ha cap clau secundària amb l'índex %d\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3785
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "user ID: \"%s\"\n"
+-msgstr "ID d'usuari: �"
++msgstr "ID d'usuari: «"
+
+ #: g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3852 g10/keyedit.c:3895
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+-msgstr " signat per %08lX el %s%s%s\n"
++msgstr ""
++"»\n"
++"signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3854 g10/keyedit.c:3897
+ msgid " (non-exportable)"
+@@ -3467,13 +3419,12 @@
+ # S! jm
+ #: g10/keyedit.c:3802
+ msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+-msgstr ""
+-"Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
++msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
+
+ #: g10/keyedit.c:3829
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+-msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
++msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:3855
+ #, fuzzy
+@@ -3492,7 +3443,7 @@
+ # (s/N)? ivb
+ #: g10/keyedit.c:3904
+ msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+-msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
++msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
+
+ #: g10/keyedit.c:3934
+ msgid "no secret key\n"
+@@ -3501,61 +3452,60 @@
+ #: g10/keyedit.c:4004
+ #, c-format
+ msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+-msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
++msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:4021
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
++msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
+
+ #: g10/keyedit.c:4190
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+ msgstr ""
+-"S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
++"S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+ #: g10/keygen.c:293
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "preference `%s' duplicated\n"
+-msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
++msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
+
+ #: g10/keygen.c:300
+ #, fuzzy
+ msgid "too many cipher preferences\n"
+-msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
++msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+ #: g10/keygen.c:302
+ #, fuzzy
+ msgid "too many digest preferences\n"
+-msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
++msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+ #: g10/keygen.c:304
+ #, fuzzy
+ msgid "too many compression preferences\n"
+-msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
++msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+ #: g10/keygen.c:401
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+-msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
++msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
+
+ #: g10/keygen.c:827
+ msgid "writing direct signature\n"
+-msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
++msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
+
+ #: g10/keygen.c:866
+ msgid "writing self signature\n"
+-msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
++msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
+
+ #: g10/keygen.c:912
+ msgid "writing key binding signature\n"
+-msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
++msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
+
+ #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
+ #, c-format
+ msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+-msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
++msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
+
+ #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
+ #, c-format
+@@ -3595,9 +3545,9 @@
+ msgstr ""
+
+ #: g10/keygen.c:1288
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid " (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+-msgstr " (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
++msgstr ""
+
+ #: g10/keygen.c:1291
+ #, c-format
+@@ -3621,32 +3571,32 @@
+ #: g10/keygen.c:1351
+ #, c-format
+ msgid " (%d) DSA (sign only)\n"
+-msgstr " (%d) DSA (nom�s signar)\n"
++msgstr " (%d) DSA (només signar)\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1353
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid " (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+-msgstr " (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
++msgstr " (%d) DSA (només signar)\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1355
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid " (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+-msgstr " (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
++msgstr " (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1356
+ #, c-format
+ msgid " (%d) RSA (sign only)\n"
+-msgstr " (%d) RSA (nom�s signar)\n"
++msgstr " (%d) RSA (només signar)\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1358
+ #, c-format
+ msgid " (%d) RSA (encrypt only)\n"
+-msgstr " (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
++msgstr " (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1360
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid " (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+-msgstr " (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
++msgstr " (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -3661,7 +3611,7 @@
+ #: g10/keygen.c:1446
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "What keysize do you want? (%u) "
+-msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
++msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+ #: g10/keygen.c:1460
+ #, c-format
+@@ -3671,7 +3621,7 @@
+ #: g10/keygen.c:1466
+ #, c-format
+ msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+-msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
++msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
+ #, c-format
+@@ -3720,7 +3670,7 @@
+
+ #: g10/keygen.c:1566
+ msgid "invalid value\n"
+-msgstr "el valor no �s v�lid\n"
++msgstr "el valor no és vàlid\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1571
+ #, c-format
+@@ -3732,20 +3682,20 @@
+ msgid "%s expires at %s\n"
+ msgstr "%s caduca el %s\n"
+
+-# Amb �it� es refereix a les dates? ivb
+-# Aix� vaig entendre jo. jm
++# Amb «it» es refereix a les dates? ivb
++# Això vaig entendre jo. jm
+ #: g10/keygen.c:1584
+ msgid ""
+ "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+ "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+ msgstr ""
+ "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
+-"Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
++"Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1589
+ #, fuzzy
+ msgid "Is this correct? (y/N) "
+-msgstr "�s correcte? (s/n)"
++msgstr "És correcte? (s/n)"
+
+ #: g10/keygen.c:1632
+ #, fuzzy
+@@ -3759,7 +3709,7 @@
+ msgstr ""
+ "\n"
+ "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
+-"construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
++"construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
+ "d'aquesta forma:\n"
+ " \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+ "\n"
+@@ -3770,23 +3720,23 @@
+
+ #: g10/keygen.c:1652
+ msgid "Invalid character in name\n"
+-msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
++msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1654
+ msgid "Name may not start with a digit\n"
+-msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
++msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1656
+ msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+-msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
++msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1664
+ msgid "Email address: "
+-msgstr "Adre�a electr�nica: "
++msgstr "Adreça electrònica: "
+
+ #: g10/keygen.c:1675
+ msgid "Not a valid email address\n"
+-msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
++msgstr "No és una adreça vàlida\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1683
+ msgid "Comment: "
+@@ -3794,12 +3744,12 @@
+
+ #: g10/keygen.c:1689
+ msgid "Invalid character in comment\n"
+-msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
++msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1712
+ #, c-format
+ msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+-msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
++msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1718
+ #, c-format
+@@ -3814,11 +3764,10 @@
+
+ #: g10/keygen.c:1723
+ msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+-msgstr ""
+-"No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
++msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
+
+ # xX? ivb
+-# Hmm... s�. jm
++# Hmm... sí. jm
+ #: g10/keygen.c:1739
+ msgid "NnCcEeOoQq"
+ msgstr "NnCcEeOoXx"
+@@ -3855,9 +3804,9 @@
+ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+ "\n"
+ msgstr ""
+-"No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
+-"B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
+-"useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
++"No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
++"Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
++"useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
+ "\n"
+
+ #: g10/keygen.c:1847
+@@ -3867,36 +3816,35 @@
+ "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+ "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+ msgstr ""
+-"Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
+-"(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
+-"nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
+-"aleatoris\n"
++"Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
++"(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
++"nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
+ "d'aconseguir prou entropia.\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2571
+ msgid "Key generation canceled.\n"
+-msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
++msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
+ #, c-format
+ msgid "writing public key to `%s'\n"
+-msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
++msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+-msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
++msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
+ #, c-format
+ msgid "writing secret key to `%s'\n"
+-msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
++msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+ # Potser no hi haja cap anell! ivb
+ #: g10/keygen.c:2885
+ #, c-format
+ msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+-msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
++msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2891
+ #, c-format
+@@ -3908,18 +3856,16 @@
+ #: g10/keygen.c:2909
+ #, c-format
+ msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+-msgstr ""
+-"s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
++msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2916
+ #, c-format
+ msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+-msgstr ""
+-"s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
++msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2939
+ msgid "public and secret key created and signed.\n"
+-msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
++msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2950
+ msgid ""
+@@ -3927,12 +3873,12 @@
+ "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
+ msgstr ""
+ "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
+-"\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
++"\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
+
+ #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
+ #, c-format
+ msgid "Key generation failed: %s\n"
+-msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
++msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+ # Werner FIXME: Use ngettext. jm
+ #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
+@@ -3954,7 +3900,7 @@
+
+ #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
+ msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+-msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
++msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
+
+ #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
+ #, fuzzy
+@@ -3969,12 +3915,12 @@
+ #: g10/keygen.c:3374
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keygen.c:3397
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+-msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
++msgstr ""
+
+ #: g10/keygen.c:3464
+ #, c-format
+@@ -3996,11 +3942,11 @@
+
+ #: g10/keylist.c:201
+ msgid "Critical signature policy: "
+-msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
++msgstr "Política de signatura crítica: "
+
+ #: g10/keylist.c:203
+ msgid "Signature policy: "
+-msgstr "Pol�tica de signatura: "
++msgstr "Política de signatura: "
+
+ #: g10/keylist.c:242
+ msgid "Critical preferred keyserver: "
+@@ -4008,15 +3954,15 @@
+
+ #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
+ msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+-msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
++msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
+
+ #: g10/keylist.c:309
+ msgid "Critical signature notation: "
+-msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
++msgstr "Notació de signatura crítica: "
+
+ #: g10/keylist.c:311
+ msgid "Signature notation: "
+-msgstr "Notaci� de signatura: "
++msgstr "Notació de signatura: "
+
+ #: g10/keylist.c:322
+ msgid "not human readable"
+@@ -4033,7 +3979,7 @@
+
+ #: g10/keylist.c:1425
+ msgid "Primary key fingerprint:"
+-msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
++msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
+
+ #: g10/keylist.c:1427
+ msgid " Subkey fingerprint:"
+@@ -4041,7 +3987,7 @@
+
+ #: g10/keylist.c:1434
+ msgid " Primary key fingerprint:"
+-msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
++msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
+
+ #: g10/keylist.c:1436
+ msgid " Subkey fingerprint:"
+@@ -4063,17 +4009,17 @@
+
+ #: g10/keyring.c:1251
+ msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+-msgstr "AV�S: hi ha 2 fitxers amb informaci� confidencial.\n"
++msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
+
+ #: g10/keyring.c:1253
+ #, c-format
+ msgid "%s is the unchanged one\n"
+-msgstr "%s �s el que no ha canviat\n"
++msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
+
+ #: g10/keyring.c:1254
+ #, c-format
+ msgid "%s is the new one\n"
+-msgstr "%s �s el nou\n"
++msgstr "%s és el nou\n"
+
+ #: g10/keyring.c:1255
+ msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+@@ -4082,7 +4028,7 @@
+ #: g10/keyring.c:1375
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "caching keyring `%s'\n"
+-msgstr "s'est� comprovant l'anell �%s�\n"
++msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
+
+ #: g10/keyring.c:1421
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4105,8 +4051,7 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
+-"execuci�\n"
++"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:378
+ #, fuzzy
+@@ -4118,56 +4063,55 @@
+ msgstr ""
+
+ #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1147
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr ""
+
+ #: g10/keyserver.c:752
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+-msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:754
+ #, fuzzy
+ msgid "key not found on keyserver\n"
+-msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:901
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+-msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
++msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:905
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "requesting key %s from %s\n"
+-msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
++msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1050
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+-msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
++msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1054
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "sending key %s to %s\n"
+-msgstr ""
+-"�\n"
+-"signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
++msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1097
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+-msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
++msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1100
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+-msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
++msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
++# «del servidor», «en el servidor»? ivb
+ #: g10/keyserver.c:1107 g10/keyserver.c:1202
+ #, fuzzy
+ msgid "no keyserver action!\n"
+-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
++msgstr "error de servidor de claus"
+
+ #: g10/keyserver.c:1155
+ #, c-format
+@@ -4180,7 +4124,7 @@
+
+ #: g10/keyserver.c:1223
+ msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+-msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opci� \"--keyserver\")\n"
++msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1229
+ msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+@@ -4201,13 +4145,13 @@
+ msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
+ msgstr ""
+
+-# �del servidor�, �en el servidor�? ivb
++# «del servidor», «en el servidor»? ivb
+ #: g10/keyserver.c:1261
+ #, fuzzy
+ msgid "keyserver timed out\n"
+ msgstr "error de servidor de claus"
+
+-# �del servidor�, �en el servidor�? ivb
++# «del servidor», «en el servidor»? ivb
+ #: g10/keyserver.c:1266
+ #, fuzzy
+ msgid "keyserver internal error\n"
+@@ -4216,44 +4160,43 @@
+ #: g10/keyserver.c:1275
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "keyserver communications error: %s\n"
+-msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
++msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1300 g10/keyserver.c:1334
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+-msgstr "%s: no �s un ID v�lid\n"
++msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1585
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+-msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
++msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1607
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+-msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
++msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+ #: g10/keyserver.c:1609
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+-msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
++msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:248
+ #, c-format
+ msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+-msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
++msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:262
+ #, c-format
+ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
+ msgstr ""
+-"la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
+-"desconegut\n"
++"la contrasenya és incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) és desconegut\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:299
+ #, c-format
+ msgid "%s encrypted session key\n"
+-msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
++msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:309
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4263,11 +4206,11 @@
+ #: g10/mainproc.c:373
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "public key is %s\n"
+-msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
++msgstr "la clau pública és %08lX\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:428
+ msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+-msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
++msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:461
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4275,9 +4218,9 @@
+ msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid " \"%s\"\n"
+-msgstr " alias \""
++msgstr ""
+
+ #: g10/mainproc.c:469
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4287,7 +4230,7 @@
+ #: g10/mainproc.c:483
+ #, c-format
+ msgid "public key decryption failed: %s\n"
+-msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
++msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:497
+ #, c-format
+@@ -4299,20 +4242,20 @@
+ msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+ msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
+
+-# I no ser� �dades xifrades amb %s�? ivb
+-# Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
++# I no serà «dades xifrades amb %s»? ivb
++# Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
+ #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
+ #, c-format
+ msgid "assuming %s encrypted data\n"
+ msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
+
+-# L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�! ivb
++# L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé! ivb
+ #: g10/mainproc.c:535
+ #, c-format
+ msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+ msgstr ""
+-"El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
+-"%s en el seu lloc\n"
++"El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
++"en el seu lloc\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:567
+ msgid "decryption okay\n"
+@@ -4320,11 +4263,11 @@
+
+ #: g10/mainproc.c:571
+ msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+-msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
++msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:584
+ msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+-msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
++msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:590
+ #, c-format
+@@ -4333,7 +4276,7 @@
+
+ #: g10/mainproc.c:610
+ msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+-msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
++msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:612
+ #, c-format
+@@ -4342,15 +4285,15 @@
+
+ #: g10/mainproc.c:784
+ msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+-msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
++msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:1288
+ msgid "signature verification suppressed\n"
+-msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
++msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
+ msgid "can't handle these multiple signatures\n"
+-msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
++msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:1350
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4362,7 +4305,7 @@
+ msgid " using %s key %s\n"
+ msgstr " alias \""
+
+-# �%.*s� no ser� una data? Caldr� �el� al davant. ivb
++# «%.*s» no serà una data? Caldrà «el» al davant. ivb
+ #: g10/mainproc.c:1355
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+@@ -4370,7 +4313,7 @@
+
+ #: g10/mainproc.c:1375
+ msgid "Key available at: "
+-msgstr "La clau �s disponible en: "
++msgstr "La clau és disponible en: "
+
+ #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4430,19 +4373,18 @@
+
+ #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
+ msgid "not a detached signature\n"
+-msgstr "no �s una signatura separada\n"
++msgstr "no és una signatura separada\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:1803
+ msgid ""
+ "WARNING: multiple signatures detected. Only the first will be checked.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
+-"primera.\n"
++"AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:1811
+ #, c-format
+ msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+-msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
++msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
+
+ #: g10/mainproc.c:1868
+ msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+@@ -4450,33 +4392,33 @@
+
+ #: g10/mainproc.c:1878
+ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+-msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
++msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
+
+-# bolcats de mem�ria? ivb
++# bolcats de memòria? ivb
+ #: g10/misc.c:105
+ #, c-format
+ msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+-msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
++msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
+
+ #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+-msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la base de dades de confian�a: %s\n"
++msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
+
+ #: g10/misc.c:190
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+-msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
++msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
+
+ #: g10/misc.c:299
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+-msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
++msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
+
+ #: g10/misc.c:314
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+-msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
++msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
+
+ #: g10/misc.c:329
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4486,43 +4428,40 @@
+ #: g10/misc.c:334
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+-msgstr ""
+-"for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
+-"destinatari\n"
++msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
+ #: g10/misc.c:430
+ msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+-msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
++msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
+
+ #: g10/misc.c:431
+ msgid ""
+ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+-msgstr ""
+-"vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
++msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
+
+ #: g10/misc.c:664
+ #, c-format
+ msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+-msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
++msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
+
+ #: g10/misc.c:668
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+-msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
++msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
+ #: g10/misc.c:670
+ #, c-format
+ msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+-msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
++msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
+
+-# G�nere? Nombre? Passat, futur? ivb
++# Gènere? Nombre? Passat, futur? ivb
+ # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+ # uncompressed so we know the gender. jm
+ #: g10/misc.c:681
+ msgid "Uncompressed"
+ msgstr "No comprimit"
+
+-# G�nere? Nombre? Passat, futur? ivb
++# Gènere? Nombre? Passat, futur? ivb
+ # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+ # uncompressed so we know the gender. jm
+ #: g10/misc.c:706
+@@ -4538,17 +4477,17 @@
+ #: g10/misc.c:973
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "ambiguous option `%s'\n"
+-msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
++msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
+
+ #: g10/misc.c:998
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "unknown option `%s'\n"
+-msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
++msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+ #: g10/openfile.c:84
+ #, c-format
+ msgid "File `%s' exists. "
+-msgstr "El fitxer �%s� existeix. "
++msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
+
+ #: g10/openfile.c:86
+ #, fuzzy
+@@ -4558,33 +4497,32 @@
+ #: g10/openfile.c:119
+ #, c-format
+ msgid "%s: unknown suffix\n"
+-msgstr "%s: el sufix �s desconegut\n"
++msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
+
+ #: g10/openfile.c:141
+ msgid "Enter new filename"
+-msgstr "Introdu�u el nou nom del fitxer"
++msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
+
+ # Indi? ivb
+ #: g10/openfile.c:184
+ msgid "writing to stdout\n"
+-msgstr "s'est� escrivint en stdout\n"
++msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
+
+ #: g10/openfile.c:296
+ #, c-format
+ msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+-msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en �%s�\n"
++msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
+
+ #: g10/openfile.c:375
+ #, c-format
+ msgid "new configuration file `%s' created\n"
+-msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
++msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
+
+ #: g10/openfile.c:377
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
+-"execuci�\n"
++"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
+
+ #: g10/openfile.c:409
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4594,22 +4532,21 @@
+ #: g10/parse-packet.c:119
+ #, c-format
+ msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+-msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
++msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
+
+ #: g10/parse-packet.c:688
+ msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: la clau de sessi� pot estar xifrada sim�tricament de forma "
+-"insegura\n"
++"AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
+
+ #: g10/parse-packet.c:1112
+ #, c-format
+ msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+-msgstr "el subpaquet de tipus %d t� el bit cr�tic activat\n"
++msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
+ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+-msgstr "gpg-agent no est� disponible en aquesta sessi�\n"
++msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:486
+ msgid "can't set client pid for the agent\n"
+@@ -4626,25 +4563,25 @@
+
+ #: g10/passphrase.c:534
+ msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO �s malformada\n"
++msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:547
+ #, c-format
+ msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+-msgstr "la versi� %d del protocol de gpg-agent no est� suportada\n"
++msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:568
+ #, c-format
+ msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut connectar amb �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:590
+ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+-msgstr "hi ha un problema de comunicaci� amb el gpg-agent\n"
++msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:932 g10/passphrase.c:1044
+ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitar� el seu �s\n"
++msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitarà el seu ús\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:700 g10/passphrase.c:1205
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4654,14 +4591,14 @@
+ # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
+ # Ah, bingo! jm
+ # Uh, ara torna a donar error. FIXME
+-# La idea �s ficar:
++# La idea és ficar:
+ # "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+-# "�%1$.*s�\n"
++# "«%1$.*s»\n"
+ # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
+ # jm
+-# Se't passava l'argument �*�. printf(3), hieroglyph(7). ivb
++# Se't passava l'argument «*». printf(3), hieroglyph(7). ivb
+ # Ah! Prova-ho, no casque alguna cosa :P ivb
+-# Ah, ja veig! Moltes gr�cies! Aquest msgstr ha quedat curi�s :) jm
++# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
+ #: g10/passphrase.c:714
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid ""
+@@ -4670,7 +4607,7 @@
+ "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+ msgstr ""
+ "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+-"�%2$.*1$s�\n"
++"«%2$.*1$s»\n"
+ "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:739
+@@ -4679,19 +4616,19 @@
+
+ #: g10/passphrase.c:741
+ msgid "Enter passphrase\n"
+-msgstr "Introdu�u la contrasenya\n"
++msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:779
+ msgid "passphrase too long\n"
+-msgstr "la contrasenya �s massa llarga\n"
++msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:792
+ msgid "invalid response from agent\n"
+-msgstr "la resposta de l'agent �s inv�lida\n"
++msgstr "la resposta de l'agent és invàlida\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:807 g10/passphrase.c:926
+ msgid "cancelled by user\n"
+-msgstr "s'ha cancel�lat per l'usuari\n"
++msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:1015
+ #, c-format
+@@ -4701,11 +4638,11 @@
+ #: g10/passphrase.c:1096 g10/passphrase.c:1258
+ #, fuzzy
+ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+-msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desat�s\n"
++msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desatès\n"
+
+ #: g10/passphrase.c:1103 g10/passphrase.c:1263
+ msgid "Enter passphrase: "
+-msgstr "Introdu�u la contrasenya: "
++msgstr "Introduïu la contrasenya: "
+
+ #: g10/passphrase.c:1186
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4742,19 +4679,18 @@
+ "\n"
+ "Seleccioneu una imatge per a utilitzarla en el vostre photo ID. La imatge\n"
+ "ha de ser un fitxer JPEG. Recordeu que la imatge es desa dins de la vostra\n"
+-"clau p�blica. Si utilitzeu una foto molt gran, la vostra clau tamb� es "
+-"far�\n"
++"clau pública. Si utilitzeu una foto molt gran, la vostra clau també es farà\n"
+ "molt gran!\n"
+ "Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
+
+ #: g10/photoid.c:80
+ msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+-msgstr "Introdu�u el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
++msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
+
+ #: g10/photoid.c:94
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+-msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
++msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/photoid.c:102
+ #, c-format
+@@ -4769,11 +4705,11 @@
+ #: g10/photoid.c:119
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+-msgstr "�%s� no �s un fitxer JPEG\n"
++msgstr "«%s» no és un fitxer JPEG\n"
+
+ #: g10/photoid.c:136
+ msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+-msgstr "�s aquesta foto correcta (s/N/x)? "
++msgstr "És aquesta foto correcta (s/N/x)? "
+
+ #: g10/photoid.c:338
+ msgid "unable to display photo ID!\n"
+@@ -4781,11 +4717,11 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
+ msgid "No reason specified"
+-msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
++msgstr "No s'ha especificat cap raó"
+
+ #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
+ msgid "Key is superseded"
+-msgstr "La clau ha estat substitu�da"
++msgstr "La clau ha estat substituïda"
+
+ #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
+ msgid "Key has been compromised"
+@@ -4797,15 +4733,15 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
+ msgid "User ID is no longer valid"
+-msgstr "L'ID d'usuari ja no �s v�lid"
++msgstr "L'ID d'usuari ja no és vàlid"
+
+ #: g10/pkclist.c:73
+ msgid "reason for revocation: "
+-msgstr "ra� de la revocaci�: "
++msgstr "raó de la revocació: "
+
+ #: g10/pkclist.c:90
+ msgid "revocation comment: "
+-msgstr "comentari de la revocaci�: "
++msgstr "comentari de la revocació: "
+
+ #: g10/pkclist.c:205
+ msgid "iImMqQsS"
+@@ -4815,24 +4751,25 @@
+ #, fuzzy
+ msgid "No trust value assigned to:\n"
+ msgstr ""
+-"No hi ha cap valor de confian�a assignat a:\n"
++"No hi ha cap valor de confiança assignat a:\n"
+ "%4u%c/%08lX %s \""
+
+ #: g10/pkclist.c:245
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid " aka \"%s\"\n"
+-msgstr " alias \""
++msgstr ""
+
+ #: g10/pkclist.c:255
+ #, fuzzy
+ msgid ""
+ "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+-msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
++msgstr ""
++"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:270
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid " %d = I don't know or won't say\n"
+-msgstr " %d = No ho s�\n"
++msgstr " %d = No ho sé\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:272
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4847,7 +4784,7 @@
+ #: g10/pkclist.c:284
+ #, fuzzy
+ msgid " m = back to the main menu\n"
+-msgstr " m = torna al men� principal\n"
++msgstr " m = torna al menú principal\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:287
+ #, fuzzy
+@@ -4868,16 +4805,16 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
+ msgid "Your decision? "
+-msgstr "La vostra decisi�? "
++msgstr "La vostra decisió? "
+
+ #: g10/pkclist.c:319
+ #, fuzzy
+ msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+-msgstr "Realment voleu assignar confian�a absoluta a aquesta clau? "
++msgstr "Realment voleu assignar confiança absoluta a aquesta clau? "
+
+ #: g10/pkclist.c:333
+ msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+-msgstr "Certificats que duen a una clau de confian�a absoluta:\n"
++msgstr "Certificats que duen a una clau de confiança absoluta:\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:418
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -4898,7 +4835,7 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:434
+ msgid "This key belongs to us\n"
+-msgstr "Aquesta clau �s nostra\n"
++msgstr "Aquesta clau és nostra\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:460
+ #, fuzzy
+@@ -4907,9 +4844,9 @@
+ "in the user ID. If you *really* know what you are doing,\n"
+ "you may answer the next question with yes.\n"
+ msgstr ""
+-"NO �s segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
+-"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu qu� feu, podeu respondre\n"
+-"�s�� a la seg�ent pregunta\n"
++"NO és segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
++"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu què feu, podeu respondre\n"
++"«sí» a la següent pregunta\n"
+ "\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:467
+@@ -4919,32 +4856,32 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:501
+ msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+-msgstr "AV�S: S'est� usant una clau no fiable!\n"
++msgstr "AVÍS: S'està usant una clau no fiable!\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:508
+ #, fuzzy
+ msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
+-"est� present.\n"
++"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
++"present.\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:517
+ #, fuzzy
+ msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+-msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
++msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:520
+ msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+-msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
++msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:521
+ #, fuzzy
+ msgid " This could mean that the signature is forged.\n"
+-msgstr " A�� podria significar que la signatura �s falsificada.\n"
++msgstr " Açò podria significar que la signatura és falsificada.\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:527
+ msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+-msgstr "AV�S: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
++msgstr "AVÍS: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:532
+ msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+@@ -4956,8 +4893,7 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:548
+ msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+-msgstr ""
+-"AV�S: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confian�a!\n"
++msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:550
+ msgid ""
+@@ -4967,20 +4903,20 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:558
+ msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+-msgstr "AV�S: La clau NO �s de confian�a!\n"
++msgstr "AVÍS: La clau NO és de confiança!\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:559
+ msgid " The signature is probably a FORGERY.\n"
+-msgstr " Probablement la signatura �s FALSA.\n"
++msgstr " Probablement la signatura és FALSA.\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:567
+ msgid ""
+ "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+-msgstr "AV�S: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
++msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:569
+ msgid " It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+-msgstr "No �s segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
++msgstr "No és segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:734 g10/pkclist.c:767 g10/pkclist.c:936 g10/pkclist.c:996
+ #, c-format
+@@ -4990,11 +4926,11 @@
+ #: g10/pkclist.c:744 g10/pkclist.c:968
+ #, c-format
+ msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+-msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica ja est� present\n"
++msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:786
+ msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+-msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar �-r�)\n"
++msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:802
+ msgid "Current recipients:\n"
+@@ -5006,7 +4942,7 @@
+ "Enter the user ID. End with an empty line: "
+ msgstr ""
+ "\n"
+-"Introdu�u l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una l�nia en blanc: "
++"Introduïu l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una línia en blanc: "
+
+ #: g10/pkclist.c:844
+ msgid "No such user ID.\n"
+@@ -5014,38 +4950,38 @@
+
+ #: g10/pkclist.c:849 g10/pkclist.c:911
+ msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+-msgstr "es descarta: la clau p�blica ja s'ha especificat com a destinatari\n"
++msgstr "es descarta: la clau pública ja s'ha especificat com a destinatari\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:867
+ msgid "Public key is disabled.\n"
+-msgstr "La clau p�blica est� desactivada.\n"
++msgstr "La clau pública està desactivada.\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:874
+ msgid "skipped: public key already set\n"
+-msgstr "es descarta: la clau p�blica ja est� establida\n"
++msgstr "es descarta: la clau pública ja està establida\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:903
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+-msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
++msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:948
+ #, c-format
+ msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+-msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica est� desactivada\n"
++msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
+
+ #: g10/pkclist.c:1003
+ msgid "no valid addressees\n"
+-msgstr "no hi ha adreces v�lides\n"
++msgstr "no hi ha adreces vàlides\n"
+
+ #: g10/plaintext.c:90
+ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+-msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opci� \"--output\" per desar-les\n"
++msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
+
+ #: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
+ #, c-format
+ msgid "error creating `%s': %s\n"
+-msgstr "error en crear �%s�: %s\n"
++msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+ # Indi? ivb
+ # Em pense que no. jm
+@@ -5055,11 +4991,11 @@
+
+ #: g10/plaintext.c:450
+ msgid "Please enter name of data file: "
+-msgstr "Introdu�u el nom del fitxer de dades: "
++msgstr "Introduïu el nom del fitxer de dades: "
+
+ #: g10/plaintext.c:478
+ msgid "reading stdin ...\n"
+-msgstr "s'est� llegint d'stdin...\n"
++msgstr "s'està llegint d'stdin...\n"
+
+ #: g10/plaintext.c:512
+ msgid "no signed data\n"
+@@ -5075,26 +5011,25 @@
+ #: g10/pubkey-enc.c:103
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+-msgstr "el destinatari �s an�nim; es provar� la clau secreta %08lX ...\n"
++msgstr "el destinatari és anònim; es provarà la clau secreta %08lX ...\n"
+
+ #: g10/pubkey-enc.c:119
+ msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+-msgstr "d'acord, som el destinatari an�nim.\n"
++msgstr "d'acord, som el destinatari anònim.\n"
+
+ #: g10/pubkey-enc.c:207
+ msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+-msgstr "la codificaci� antiga del DEK no est� suportada\n"
++msgstr "la codificació antiga del DEK no està suportada\n"
+
+ #: g10/pubkey-enc.c:228
+ #, c-format
+ msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+-msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s �s desconegut o est� desactivat\n"
++msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s és desconegut o està desactivat\n"
+
+ #: g10/pubkey-enc.c:266
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+-msgstr ""
+-"NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les prefer�ncies\n"
++msgstr "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les preferències\n"
+
+ #: g10/pubkey-enc.c:286
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -5122,16 +5057,16 @@
+
+ #: g10/revoke.c:276
+ msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+-msgstr "(Aquesta �s una clau de revocaci� sensible)\n"
++msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
+
+ #: g10/revoke.c:280
+ #, fuzzy
+ msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+-msgstr "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta clau? "
++msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
+
+ #: g10/revoke.c:293 g10/revoke.c:511
+ msgid "ASCII armored output forced.\n"
+-msgstr "s'ha for�at l'eixida d'armadura ASCII.\n"
++msgstr "s'ha forçat l'eixida d'armadura ASCII.\n"
+
+ #: g10/revoke.c:307 g10/revoke.c:525
+ #, c-format
+@@ -5140,39 +5075,39 @@
+
+ #: g10/revoke.c:370
+ msgid "Revocation certificate created.\n"
+-msgstr "S'ha creat el certificat de revocaci�.\n"
++msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
+
+ #: g10/revoke.c:376
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+-msgstr "no s'han ttrobat claus de revocaci� per a �%s�\n"
++msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
+
+ #: g10/revoke.c:432
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+-msgstr "no s'ha trobat la clau secreta �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/revoke.c:461
+ #, c-format
+ msgid "no corresponding public key: %s\n"
+-msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
++msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
+
+ #: g10/revoke.c:472
+ msgid "public key does not match secret key!\n"
+-msgstr "la clau p�blica no coincideix amb la clau secreta!\n"
++msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
+
+ #: g10/revoke.c:479
+ #, fuzzy
+ msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+-msgstr "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta clau? "
++msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
+
+ #: g10/revoke.c:496
+ msgid "unknown protection algorithm\n"
+-msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
++msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
+
+ #: g10/revoke.c:500
+ msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+-msgstr "NOTA: Aquesta clau no est� protegida!\n"
++msgstr "NOTA: Aquesta clau no està protegida!\n"
+
+ #: g10/revoke.c:551
+ msgid ""
+@@ -5184,47 +5119,46 @@
+ "your media become unreadable. But have some caution: The print system of\n"
+ "your machine might store the data and make it available to others!\n"
+ msgstr ""
+-"S'ha creat un certificat de revocaci�.\n"
++"S'ha creat un certificat de revocació.\n"
+ "\n"
+ "Si us plau, mogueu-lo a un medi que pugueu amagar; si Mallory aconsegueix\n"
+-"acc�s a aquest certificat pot utilitzar-lo per a fer la vostra clau\n"
+-"inservible. �s intel�ligent imprimir aquest certificat i amagar-lo, per\n"
+-"si el vostre medi es torna illegible. Per� aneu amb compte: el sistema\n"
+-"d'impressi� de la vostra m�quina podria emmagatzemar les dades i fer-"
+-"les\n"
++"accés a aquest certificat pot utilitzar-lo per a fer la vostra clau\n"
++"inservible. És intel·ligent imprimir aquest certificat i amagar-lo, per\n"
++"si el vostre medi es torna illegible. Però aneu amb compte: el sistema\n"
++"d'impressió de la vostra màquina podria emmagatzemar les dades i fer-les\n"
+ "disponibles a altres!\n"
+
+ #: g10/revoke.c:592
+ msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+-msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
++msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
+
+ #: g10/revoke.c:602
+ msgid "Cancel"
+-msgstr "Cancel�la"
++msgstr "Cancel·la"
+
+ #: g10/revoke.c:604
+ #, c-format
+ msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+-msgstr "(Segurament voleu seleccionar %d ac�)\n"
++msgstr "(Segurament voleu seleccionar %d ací)\n"
+
+ #: g10/revoke.c:645
+ msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+ msgstr ""
+-"Introdu�u una descripci� opcional; finalitzeu amb una l�nia en blanc:\n"
++"Introduïu una descripció opcional; finalitzeu amb una línia en blanc:\n"
+
+ #: g10/revoke.c:673
+ #, c-format
+ msgid "Reason for revocation: %s\n"
+-msgstr "Ra� de la revocaci�: %s\n"
++msgstr "Raó de la revocació: %s\n"
+
+ #: g10/revoke.c:675
+ msgid "(No description given)\n"
+-msgstr "(No es va donar una descripci�)\n"
++msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
+
+ #: g10/revoke.c:680
+ #, fuzzy
+ msgid "Is this okay? (y/N) "
+-msgstr "�s a�� correcte? "
++msgstr "És açò correcte? "
+
+ # Parts? Peces? ivb
+ #: g10/seckey-cert.c:54
+@@ -5234,16 +5168,16 @@
+ #: g10/seckey-cert.c:60
+ #, c-format
+ msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+-msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
++msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
+
+ #: g10/seckey-cert.c:71
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "protection digest %d is not supported\n"
+-msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
++msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
+
+ #: g10/seckey-cert.c:250
+ msgid "Invalid passphrase; please try again"
+-msgstr "La contrasenya no �s v�lida; torneu a intentar-ho"
++msgstr "La contrasenya no és vàlida; torneu a intentar-ho"
+
+ #: g10/seckey-cert.c:251
+ #, c-format
+@@ -5252,33 +5186,33 @@
+
+ #: g10/seckey-cert.c:311
+ msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+-msgstr "AV�S: la clau �s feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
++msgstr "AVÍS: la clau és feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
+
+ #: g10/seckey-cert.c:349
+ msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+ msgstr ""
+-"s'est� generant la suma de comprovaci� desaconsellada de 16-bits per a "
+-"la protecci� de la clau secreta\n"
++"s'està generant la suma de comprovació desaconsellada de 16-bits per a la "
++"protecció de la clau secreta\n"
+
+ #: g10/seskey.c:52
+ msgid "weak key created - retrying\n"
+ msgstr "s'hi ha creat una clau feble - reintent\n"
+
+-# �s no-wrap? ivb
++# És no-wrap? ivb
+ #: g10/seskey.c:57
+ #, c-format
+ msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+ msgstr ""
+-"no s'ha pogut evitar una clau feble per a xifratge sim�tric;\n"
++"no s'ha pogut evitar una clau feble per a xifratge simètric;\n"
+ "hi ha hagut %d intents!\n"
+
+ #: g10/seskey.c:213
+ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+-msgstr "DSA requereix l'�s d'un algoritme de dispersi� de 160 bits\n"
++msgstr "DSA requereix l'ús d'un algoritme de dispersió de 160 bits\n"
+
+ #: g10/sig-check.c:75
+ msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+-msgstr "AV�S: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
++msgstr "AVÍS: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
+
+ #: g10/sig-check.c:99
+ #, c-format
+@@ -5289,18 +5223,17 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
+-"designat!\n"
++"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+ #: g10/sig-check.c:168
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+-msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
++msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+
+ #: g10/sig-check.c:169
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+-msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
++msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+
+ # Werner FIXME: Use ngettext. jm
+ #: g10/sig-check.c:180
+@@ -5329,58 +5262,58 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+ msgstr ""
+-"es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit "
+-"cr�tic desconegut\n"
++"es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit crític "
++"desconegut\n"
+
+ #: g10/sig-check.c:532
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocaci�\n"
++"clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocació\n"
+
+ #: g10/sig-check.c:558
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enlla� de la "
++"clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enllaç de la "
+ "subclau\n"
+
+ #: g10/sign.c:85
+ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+ msgstr ""
+-"no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
++"no es poden ficar dades de notació dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
+
+ #: g10/sign.c:93
+ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+ msgstr ""
+-"no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures de clau v3 (estil "
+-"PGP 2.x)\n"
++"no es poden ficar dades de notació dins de signatures de clau v3 (estil PGP "
++"2.x)\n"
+
+ #: g10/sign.c:112
+ #, c-format
+ msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large). Using unexpanded.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: no s'ha pogut %%-expandir la notaci� (massa gran). S'utilitza no "
++"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir la notació (massa gran). S'utilitza no "
+ "expandida.\n"
+
+ #: g10/sign.c:138
+ msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+ msgstr ""
+-"no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
++"no es pot ficar una URL de política dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
+
+ #: g10/sign.c:146
+ msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+ msgstr ""
+-"no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures de clau v3 (estil "
+-"PGP 2.x)\n"
++"no es pot ficar una URL de política dins de signatures de clau v3 (estil PGP "
++"2.x)\n"
+
+ #: g10/sign.c:159
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid ""
+ "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large). Using unexpanded.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
+-"S'utilitza no expandida.\n"
++"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
++"no expandida.\n"
+
+ #: g10/sign.c:187
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -5388,8 +5321,8 @@
+ "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large). Using "
+ "unexpanded.\n"
+ msgstr ""
+-"AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
+-"S'utilitza no expandida.\n"
++"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
++"no expandida.\n"
+
+ #: g10/sign.c:364
+ #, c-format
+@@ -5399,21 +5332,20 @@
+ #: g10/sign.c:373
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+-msgstr "%s signatura de: �%s�\n"
++msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
+
+ #: g10/sign.c:741
+ msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+ msgstr ""
+-"nom�s podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre "
+-"esteu en mode --pgp2\n"
++"només podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre esteu "
++"en mode --pgp2\n"
+
+ #: g10/sign.c:808
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid ""
+ "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+ msgstr ""
+-"for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
+-"destinatari\n"
++"forçar l'algoritme de digest %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
+
+ #: g10/sign.c:900
+ msgid "signing:"
+@@ -5422,44 +5354,44 @@
+ #: g10/sign.c:1007
+ msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+ msgstr ""
+-"nom�s podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
++"només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
+
+ #: g10/sign.c:1180
+ #, c-format
+ msgid "%s encryption will be used\n"
+-msgstr "s'utilitzar� xifratge %s\n"
++msgstr "s'utilitzarà xifratge %s\n"
+
+ #: g10/skclist.c:126 g10/skclist.c:190
+ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+ msgstr ""
+-"la clau no est� marcada com a insegura - no es pot utilitzar amb el GNA "
++"la clau no està marcada com a insegura - no es pot utilitzar amb el GNA "
+ "fals!\n"
+
+ #: g10/skclist.c:157
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+-msgstr "es descarta �%s�: duplicat\n"
++msgstr "es descarta «%s»: duplicat\n"
+
+ #: g10/skclist.c:165 g10/skclist.c:175 g10/skclist.c:184
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+-msgstr "es descarta �%s�: %s\n"
++msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/skclist.c:170
+ msgid "skipped: secret key already present\n"
+-msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
++msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+ #: g10/skclist.c:185
+ #, fuzzy
+ msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+ msgstr ""
+-"es descarta �%s�: �s una clau ElGamal generada per PGP que no �s "
+-"segura per a signatures!\n"
++"es descarta «%s»: és una clau ElGamal generada per PGP que no és segura per "
++"a signatures!\n"
+
+ #: g10/tdbdump.c:59 g10/trustdb.c:365
+ #, c-format
+ msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+-msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
++msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
+
+ #: g10/tdbdump.c:104
+ #, c-format
+@@ -5467,18 +5399,18 @@
+ "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+ "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+ msgstr ""
+-"# Llista de valors de confian�a assignats, creat el %s\n"
+-"# (Utilitzeu �gpg --import-ownertrust� per a restaurar-les)\n"
++"# Llista de valors de confiança assignats, creat el %s\n"
++"# (Utilitzeu «gpg --import-ownertrust» per a restaurar-les)\n"
+
+ #: g10/tdbdump.c:159 g10/tdbdump.c:167 g10/tdbdump.c:172 g10/tdbdump.c:177
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "error in `%s': %s\n"
+-msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
++msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/tdbdump.c:159
+ #, fuzzy
+ msgid "line too long"
+-msgstr "la l�nia �s massa llarga\n"
++msgstr "la línia és massa llarga\n"
+
+ #: g10/tdbdump.c:167
+ msgid "colon missing"
+@@ -5487,17 +5419,17 @@
+ #: g10/tdbdump.c:173
+ #, fuzzy
+ msgid "invalid fingerprint"
+-msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
++msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+ #: g10/tdbdump.c:178
+ #, fuzzy
+ msgid "ownertrust value missing"
+-msgstr "importa els valors de confian�a"
++msgstr "importa els valors de confiança"
+
+ #: g10/tdbdump.c:214
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+-msgstr "error en trobar el registre de confian�a: %s\n"
++msgstr "error en trobar el registre de confiança: %s\n"
+
+ #: g10/tdbdump.c:218
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -5507,29 +5439,29 @@
+ #: g10/tdbdump.c:227 g10/trustdb.c:380
+ #, c-format
+ msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+-msgstr "base de dades de confian�a: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
++msgstr "base de dades de confiança: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1440
+ #, c-format
+ msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+-msgstr "reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat lseek: %s\n"
++msgstr "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat lseek: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1447
+ #, c-format
+ msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+ msgstr ""
+-"reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
++"reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
+ "s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:244
+ msgid "trustdb transaction too large\n"
+-msgstr "la transacci� de la base de dades de confian�a �s massa gran\n"
++msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
+
+ # No em passe! ;) ivb
+ #: g10/tdbio.c:497
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "can't access `%s': %s\n"
+-msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
++msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:512
+ #, c-format
+@@ -5539,82 +5471,82 @@
+ #: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:545 g10/tdbio.c:588
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "can't create lock for `%s'\n"
+-msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
++msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:591
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "can't lock `%s'\n"
+-msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
++msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:550
+ #, c-format
+ msgid "%s: failed to create version record: %s"
+-msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versi�: %s"
++msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
+
+ #: g10/tdbio.c:554
+ #, c-format
+ msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+-msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confian�a inv�lida\n"
++msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confiança invàlida\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:557
+ #, c-format
+ msgid "%s: trustdb created\n"
+-msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confian�a\n"
++msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:597
+ msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+-msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confian�a\n"
++msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confiança\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:614
+ #, c-format
+ msgid "%s: invalid trustdb\n"
+-msgstr "%s: la base de dades de confian�a �s inv�lida\n"
++msgstr "%s: la base de dades de confiança és invàlida\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:646
+ #, c-format
+ msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+-msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersi�: %s\n"
++msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:654
+ #, c-format
+ msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+-msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versi�: %s\n"
++msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versió: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:691 g10/tdbio.c:707 g10/tdbio.c:721
+ #: g10/tdbio.c:751 g10/tdbio.c:1373 g10/tdbio.c:1400
+ #, c-format
+ msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+-msgstr "%s: error en llegir el registre de la versi�: %s\n"
++msgstr "%s: error en llegir el registre de la versió: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:730
+ #, c-format
+ msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+-msgstr "%s: error en escriure el registre de la versi?: %s\n"
++msgstr "%s: error en escriure el registre de la versió: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:1169
+ #, c-format
+ msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+-msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat lseek: %s\n"
++msgstr "base de dades de confiança: ha fallat lseek: %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:1177
+ #, c-format
+ msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+-msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
++msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:1198
+ #, c-format
+ msgid "%s: not a trustdb file\n"
+-msgstr "%s no �s un fitxer de base de dades de confian�a\n"
++msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:1216
+ #, c-format
+ msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+-msgstr "%s: registre de versi� amb n�mero de registre %lu\n"
++msgstr "%s: registre de versió amb número de registre %lu\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:1221
+ #, c-format
+ msgid "%s: invalid file version %d\n"
+-msgstr "%s: la versi� de fitxer %d �s inv�lida\n"
++msgstr "%s: la versió de fitxer %d és invàlida\n"
+
+ #: g10/tdbio.c:1406
+ #, c-format
+@@ -5639,23 +5571,23 @@
+ #: g10/tdbio.c:1499
+ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+ msgstr ""
+-"la base de dades de confian�a est� corrompuda; per favor, executeu "
+-"�gpg --fix-trustdb�.\n"
++"la base de dades de confiança està corrompuda; per favor, executeu «gpg --"
++"fix-trustdb».\n"
+
+ #: g10/textfilter.c:142
+ #, c-format
+ msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+-msgstr "no es poden tractar l�nies m�s llargues de %d car�cters\n"
++msgstr "no es poden tractar línies més llargues de %d caràcters\n"
+
+ #: g10/textfilter.c:239
+ #, c-format
+ msgid "input line longer than %d characters\n"
+-msgstr "la l�nia d'entrada �s superior a %d car�cters\n"
++msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:226
+ #, c-format
+ msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+-msgstr "�%s� no �s un ID de clau llarg v�lid\n"
++msgstr "«%s» no és un ID de clau llarg vàlid\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:257
+ #, fuzzy, c-format
+@@ -5666,28 +5598,28 @@
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+ msgstr ""
+-"la clau %08lX apareix m�s d'una vegada en la base de dades de confian�a\n"
++"la clau %08lX apareix més d'una vegada en la base de dades de confiança\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:310
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+ msgstr ""
+-"clau %08lX: no hi ha una clau p�blica per a la clau fiable - es descarta\n"
++"clau %08lX: no hi ha una clau pública per a la clau fiable - es descarta\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:320
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+-msgstr "s'ha marcat la clau com a de confian�a absoluta.\n"
++msgstr "s'ha marcat la clau com a de confiança absoluta.\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:344
+ #, c-format
+ msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+-msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
++msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:350
+ #, c-format
+ msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+-msgstr "el registre de confian�a %lu no �s del tipus demanat %d\n"
++msgstr "el registre de confiança %lu no és del tipus demanat %d\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:446
+ #, c-format
+@@ -5758,33 +5690,32 @@
+ #: g10/trustdb.c:576
+ msgid "no need for a trustdb check\n"
+ msgstr ""
+-"no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
++"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+ "\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:582 g10/trustdb.c:2143
+ #, c-format
+ msgid "next trustdb check due at %s\n"
+-msgstr ""
+-"la pr?xima comprovaci� de la base de dades de confian�a ser� el %s\n"
++msgstr "la pròxima comprovació de la base de dades de confiança serà el %s\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:591
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+ msgstr ""
+-"no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
++"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+ "\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:606
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+ msgstr ""
+-"no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
++"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+ "\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:824 g10/trustdb.c:1262
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "public key %s not found: %s\n"
+-msgstr "no s'ha trobat la clau p�blica %08lX: %s\n"
++msgstr "no s'ha trobat la clau pública %08lX: %s\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:1019
+ msgid "please do a --check-trustdb\n"
+@@ -5792,7 +5723,7 @@
+
+ #: g10/trustdb.c:1023
+ msgid "checking the trustdb\n"
+-msgstr "s'est� comprovant la base de dades de confian�a\n"
++msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:1887
+ #, c-format
+@@ -5801,13 +5732,13 @@
+
+ #: g10/trustdb.c:1951
+ msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+-msgstr "no s'han trobat claus amb confian�a absoluta\n"
++msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:1965
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+ msgstr ""
+-"no s'ha trobat la clau p�blica de la clau amb confian�a absoluta %08lX\n"
++"no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
+
+ #: g10/trustdb.c:1988
+ #, c-format
+@@ -5823,7 +5754,7 @@
+ #: g10/trustdb.c:2149
+ #, fuzzy, c-format
+ msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+-msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
++msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
+
+ #: g10/verify.c:116
+ msgid ""
+@@ -5833,14 +5764,13 @@
+ msgstr ""
+ "no s'ha pogut verificar la signatura.\n"
+ "Recordeu que el fitxer de signatura (.sig o .asc)\n"
+-"ha de ser el primer que figure en la l�nia d'ordres.\n"
++"ha de ser el primer que figure en la línia d'ordres.\n"
+
+-# LF -> fi de l�nia? ivb
++# LF -> fi de línia? ivb
+ #: g10/verify.c:189
+ #, c-format
+ msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+-msgstr ""
+-"la l�nia d'entrada %u �s massa llarga o hi falta un f� de l�nia\n"
++msgstr "la línia d'entrada %u és massa llarga o hi falta un fí de línia\n"
+
+ #: util/errors.c:54
+ msgid "general error"
+@@ -5848,47 +5778,47 @@
+
+ #: util/errors.c:55
+ msgid "unknown packet type"
+-msgstr "el tipus de paquet �s desconegut"
++msgstr "el tipus de paquet és desconegut"
+
+ #: util/errors.c:56
+ msgid "unknown version"
+-msgstr "la versi� �s desconeguda"
++msgstr "la versió és desconeguda"
+
+ #: util/errors.c:57
+ msgid "unknown pubkey algorithm"
+-msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s desconegut"
++msgstr "l'algoritme de clau pública és desconegut"
+
+ #: util/errors.c:58
+ msgid "unknown digest algorithm"
+-msgstr "l'algoritme de resum �s desconegut"
++msgstr "l'algoritme de resum és desconegut"
+
+ #: util/errors.c:59
+ msgid "bad public key"
+-msgstr "la clau p�blica �s err�nia"
++msgstr "la clau pública és errònia"
+
+ #: util/errors.c:60
+ msgid "bad secret key"
+-msgstr "la clau secreta �s err�nia"
++msgstr "la clau secreta és errònia"
+
+ #: util/errors.c:61
+ msgid "bad signature"
+-msgstr "la signatura �s err�nia"
++msgstr "la signatura és errònia"
+
+ #: util/errors.c:62
+ msgid "checksum error"
+-msgstr "la suma de control �s err�nia"
++msgstr "la suma de control és errònia"
+
+ #: util/errors.c:63
+ msgid "bad passphrase"
+-msgstr "la contrasenya �s err�nia"
++msgstr "la contrasenya és errònia"
+
+ #: util/errors.c:64
+ msgid "public key not found"
+-msgstr "no s'ha trobat la clau p�blica"
++msgstr "no s'ha trobat la clau pública"
+
+ #: util/errors.c:65
+ msgid "unknown cipher algorithm"
+-msgstr "l'algoritme de xifratge �s desconegut"
++msgstr "l'algoritme de xifratge és desconegut"
+
+ #: util/errors.c:66
+ msgid "can't open the keyring"
+@@ -5896,11 +5826,11 @@
+
+ #: util/errors.c:67
+ msgid "invalid packet"
+-msgstr "el paquet �s inv�lid"
++msgstr "el paquet és invàlid"
+
+ #: util/errors.c:68
+ msgid "invalid armor"
+-msgstr "l'armadura �s inv�lida"
++msgstr "l'armadura és invàlida"
+
+ #: util/errors.c:69
+ msgid "no such user id"
+@@ -5908,22 +5838,22 @@
+
+ #: util/errors.c:70
+ msgid "secret key not available"
+-msgstr "la clau secreta no est� disponible"
++msgstr "la clau secreta no està disponible"
+
+ #: util/errors.c:71
+ msgid "wrong secret key used"
+ msgstr "s'ha utilitzat una clau secreta incorrecta"
+
+-# G�nere? Nombre? ivb
++# Gènere? Nombre? ivb
+ # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+ # uncompressed so we know the gender. jm
+ #: util/errors.c:72
+ msgid "not supported"
+-msgstr "no �s suportat"
++msgstr "no és suportat"
+
+ #: util/errors.c:73
+ msgid "bad key"
+-msgstr "la clau �s incorrecta"
++msgstr "la clau és incorrecta"
+
+ #: util/errors.c:74
+ msgid "file read error"
+@@ -5935,7 +5865,7 @@
+
+ #: util/errors.c:76
+ msgid "unknown compress algorithm"
+-msgstr "l'algoritme de compressi� �s desconegut"
++msgstr "l'algoritme de compressió és desconegut"
+
+ #: util/errors.c:77
+ msgid "file open error"
+@@ -5943,47 +5873,47 @@
+
+ #: util/errors.c:78
+ msgid "file create error"
+-msgstr "error en la creaci� del fitxer"
++msgstr "error en la creació del fitxer"
+
+ #: util/errors.c:79
+ msgid "invalid passphrase"
+-msgstr "la contrasenya �s inv�lida"
++msgstr "la contrasenya és invàlida"
+
+ #: util/errors.c:80
+ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+-msgstr "l'algoritme de clau p�blica no �s implementat"
++msgstr "l'algoritme de clau pública no és implementat"
+
+ #: util/errors.c:81
+ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+-msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
++msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
+
+ #: util/errors.c:82
+ msgid "unknown signature class"
+-msgstr "la classe de signatura �s desconeguda"
++msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+
+ #: util/errors.c:83
+ msgid "trust database error"
+-msgstr "error de la base de dades de confian�a"
++msgstr "error de la base de dades de confiança"
+
+ #: util/errors.c:84
+ msgid "bad MPI"
+-msgstr "l'MPI �s erroni"
++msgstr "l'MPI és erroni"
+
+ #: util/errors.c:85
+ msgid "resource limit"
+-msgstr "l�mit de recursos"
++msgstr "límit de recursos"
+
+ #: util/errors.c:86
+ msgid "invalid keyring"
+-msgstr "l'anell no �s v�lid"
++msgstr "l'anell no és vàlid"
+
+ #: util/errors.c:87
+ msgid "bad certificate"
+-msgstr "el certificat �s incorrecte"
++msgstr "el certificat és incorrecte"
+
+ #: util/errors.c:88
+ msgid "malformed user id"
+-msgstr "l'id d'usuari �s malformat"
++msgstr "l'id d'usuari és malformat"
+
+ #: util/errors.c:89
+ msgid "file close error"
+@@ -5995,7 +5925,7 @@
+
+ #: util/errors.c:91
+ msgid "file delete error"
+-msgstr "error en l'eliminaci� del fitxer"
++msgstr "error en l'eliminació del fitxer"
+
+ #: util/errors.c:92
+ msgid "unexpected data"
+@@ -6005,47 +5935,47 @@
+ msgid "timestamp conflict"
+ msgstr "conflicte de data"
+
+-# Ac� veus pq jo pose �no �s v�lid� en comptes de ��s inv�lid�. ivb
++# Ací veus pq jo pose «no és vàlid» en comptes de «és invàlid». ivb
+ #: util/errors.c:94
+ msgid "unusable pubkey algorithm"
+-msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s inusable"
++msgstr "l'algoritme de clau pública és inusable"
+
+ #: util/errors.c:95
+ msgid "file exists"
+ msgstr "el fitxer existeix"
+
+-# Segons context: la clau �s feble? ivb
++# Segons context: la clau és feble? ivb
+ #: util/errors.c:96
+ msgid "weak key"
+ msgstr "clau feble"
+
+ #: util/errors.c:97
+ msgid "invalid argument"
+-msgstr "l'argument �s inv�lid"
++msgstr "l'argument és invàlid"
+
+-# La �U� �s masculina o femenina? ivb
++# La «U» és masculina o femenina? ivb
+ #: util/errors.c:98
+ msgid "bad URI"
+-msgstr "l'URI �s err�nia"
++msgstr "l'URI és errònia"
+
+-# �dem. ivb
++# Ídem. ivb
+ #: util/errors.c:99
+ msgid "unsupported URI"
+-msgstr "l'URI no �s suportada"
++msgstr "l'URI no és suportada"
+
+ #: util/errors.c:100
+ msgid "network error"
+ msgstr "error de la xarxa"
+
+-# G�nere? Nombre? ivb
++# Gènere? Nombre? ivb
+ # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+ # uncompressed so we know the gender. jm
+ #: util/errors.c:102
+ msgid "not encrypted"
+-msgstr "no �s xifrat"
++msgstr "no és xifrat"
+
+-# G�nere? Nombre? Passat, futur? ivb
+-# Probablement �s una clau, femen�. jm
++# Gènere? Nombre? Passat, futur? ivb
++# Probablement és una clau, femení. jm
+ # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+ # uncompressed so we know the gender. jm
+ #: util/errors.c:103
+@@ -6054,13 +5984,13 @@
+
+ #: util/errors.c:105
+ msgid "unusable public key"
+-msgstr "ls clau p�blica �s inusable"
++msgstr "ls clau pública és inusable"
+
+ #: util/errors.c:106
+ msgid "unusable secret key"
+-msgstr "la clau secreta �s inusable"
++msgstr "la clau secreta és inusable"
+
+-# �del servidor�, �en el servidor�? ivb
++# «del servidor», «en el servidor»? ivb
+ #: util/errors.c:107
+ msgid "keyserver error"
+ msgstr "error de servidor de claus"
+@@ -6068,15 +5998,15 @@
+ #: util/errors.c:108
+ #, fuzzy
+ msgid "canceled"
+-msgstr "Cancel�la"
++msgstr "Cancel·la"
+
+-# G�nere? Nombre? ivb
++# Gènere? Nombre? ivb
+ # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+ # uncompressed so we know the gender. jm
+ #: util/errors.c:109
+ #, fuzzy
+ msgid "no card"
+-msgstr "no �s xifrat"
++msgstr "no és xifrat"
+
+ #: util/logger.c:157
+ msgid "ERROR: "
+@@ -6089,7 +6019,7 @@
+ #: util/logger.c:223
+ #, c-format
+ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+-msgstr "... a�� �s un bug (%s:%d:%s)\n"
++msgstr "... açò és un bug (%s:%d:%s)\n"
+
+ #: util/logger.c:229
+ #, c-format
+@@ -6098,7 +6028,7 @@
+
+ #: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
+ msgid "yes"
+-msgstr "s�|si"
++msgstr "sí|si"
+
+ #: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
+ msgid "yY"
+@@ -6116,7 +6046,7 @@
+ msgid "quit"
+ msgstr "ix"
+
+-# �xX�? ivb
++# «xX»? ivb
+ #: util/miscutil.c:351
+ msgid "qQ"
+ msgstr "xX"
+@@ -6140,409 +6070,36 @@
+
+ #: util/secmem.c:90
+ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+-msgstr "AV�S: esteu usant mem�ria insegura!\n"
++msgstr "AVÍS: esteu usant memòria insegura!\n"
+
+ #: util/secmem.c:91
+ msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+ msgstr ""
+-"si us plau, visiteu http://www.gnupg.org/faq.html per a m�s informaci�\n"
++"si us plau, visiteu http://www.gnupg.org/faq.html per a més informació\n"
+
+-# �ltimament pense si �iniciar� no ser� millor que �inicialitzar�? ivb
+-# Segons SC, hi ha difer�ncia. jm
++# Últimament pense si «iniciar» no serà millor que «inicialitzar»? ivb
++# Segons SC, hi ha diferència. jm
+ #: util/secmem.c:343
+ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+-msgstr "l'operaci� no �s possible sense mem�ria segura inicialitzada\n"
++msgstr "l'operació no és possible sense memòria segura inicialitzada\n"
+
+ #: util/secmem.c:344
+ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
+
+-#~ msgid "--nrsign-key user-id"
+-#~ msgstr "--nrsign-key user-id"
+-
+-#~ msgid "--nrlsign-key user-id"
+-#~ msgstr "--nrlsign-key user-id"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "make a trust signature"
+-#~ msgstr "crea una signatura separada"
+-
+-#~ msgid "sign the key non-revocably"
+-#~ msgstr "signa la clau irrevocablement"
+-
+-#~ msgid "sign the key locally and non-revocably"
+-#~ msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
+-
+-#~ msgid "q"
+-#~ msgstr "q"
+-
+-#~ msgid "help"
+-#~ msgstr "ajuda"
+-
+-#~ msgid "list"
+-#~ msgstr "llista"
+-
+-#~ msgid "l"
+-#~ msgstr "l"
+-
+-#~ msgid "debug"
+-#~ msgstr "depura"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "name"
+-#~ msgstr "enable"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "login"
+-#~ msgstr "lsign"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "cafpr"
+-#~ msgstr "fpr"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "forcesig"
+-#~ msgstr "revsig"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "generate"
+-#~ msgstr "error general"
+-
+-#~ msgid "passwd"
+-#~ msgstr "passwd"
+-
+-#~ msgid "save"
+-#~ msgstr "desa"
+-
+-#~ msgid "fpr"
+-#~ msgstr "fpr"
+-
+-#~ msgid "uid"
+-#~ msgstr "uid"
+-
+-#~ msgid "key"
+-#~ msgstr "clau"
+-
+-#~ msgid "check"
+-#~ msgstr "comprova"
+-
+-#~ msgid "c"
+-#~ msgstr "c"
+-
+-#~ msgid "sign"
+-#~ msgstr "sign"
+-
+-#~ msgid "s"
+-#~ msgstr "s"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "tsign"
+-#~ msgstr "sign"
+-
+-#~ msgid "lsign"
+-#~ msgstr "lsign"
+-
+-#~ msgid "nrsign"
+-#~ msgstr "nrsign"
+-
+-#~ msgid "nrlsign"
+-#~ msgstr "nrlsign"
+-
+-#~ msgid "adduid"
+-#~ msgstr "adduid"
+-
+-#~ msgid "addphoto"
+-#~ msgstr "addphoto"
+-
+-#~ msgid "deluid"
+-#~ msgstr "deluid"
+-
+-#~ msgid "delphoto"
+-#~ msgstr "delphoto"
+-
+-#~ msgid "addkey"
+-#~ msgstr "addkey"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "addcardkey"
+-#~ msgstr "addkey"
+-
+-#~ msgid "delkey"
+-#~ msgstr "delkey"
+-
+-#~ msgid "addrevoker"
+-#~ msgstr "addrevoker"
+-
+-#~ msgid "delsig"
+-#~ msgstr "delsig"
+-
+-#~ msgid "expire"
+-#~ msgstr "expire"
+-
+-#~ msgid "primary"
+-#~ msgstr "primari"
+-
+-#~ msgid "toggle"
+-#~ msgstr "toggle"
+-
+-#~ msgid "t"
+-#~ msgstr "t"
+-
+-#~ msgid "pref"
+-#~ msgstr "pref"
+-
+-#~ msgid "showpref"
+-#~ msgstr "showpref"
+-
+-#~ msgid "setpref"
+-#~ msgstr "setpref"
+-
+-#~ msgid "updpref"
+-#~ msgstr "updpref"
+-
+-# �del servidor�, �en el servidor�? ivb
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "keyserver"
+-#~ msgstr "error de servidor de claus"
+-
+-#~ msgid "trust"
+-#~ msgstr "trust"
+-
+-#~ msgid "revsig"
+-#~ msgstr "revsig"
+-
+-#~ msgid "revuid"
+-#~ msgstr "revuid"
+-
+-#~ msgid "revkey"
+-#~ msgstr "revkey"
+-
+-#~ msgid "disable"
+-#~ msgstr "disable"
+-
+-#~ msgid "enable"
+-#~ msgstr "enable"
+-
+-#~ msgid "showphoto"
+-#~ msgstr "showphoto"
+-
+ #~ msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "l'algorisme de resum �%s� es de nom�s lectura en aquesta versi�\n"
+-
+-#~ msgid ""
+-#~ "About to generate a new %s keypair.\n"
+-#~ " minimum keysize is 768 bits\n"
+-#~ " default keysize is 1024 bits\n"
+-#~ " highest suggested keysize is 2048 bits\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
+-#~ " grand�ria m�nima: 768 bits\n"
+-#~ " grand�ria predeterminada: 1024 bits\n"
+-#~ " grand�ria m�xima aconsellada: 2048 bits\n"
+-
+-#~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
+-#~ msgstr "DSA nom�s permet claus entre 512 i 1024 bits\n"
+-
+-#~ msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "la clau �s massa petita; 1024 bits ?s el m�nim perm�s per a claus "
+-#~ "RSA.\n"
+-
+-#~ msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
+-#~ msgstr "la clau �s massa petita; 768 bits �s el m�nim perm�s.\n"
+-
+-# Jo tinc Deep Thought MMX a casa i m'ho fa en 42 segons. ivb
+-#~ msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
+-#~ msgstr "la clau �s massa llarga; %d �s el m�xim perm�s.\n"
+-
+-#~ msgid ""
+-#~ "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
+-#~ "computations take REALLY long!\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "No es recomanen claus m�s llargues de 2048 bits perqu�\n"
+-#~ "els c�lculs s�n VERITABLEMENT llargs!\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
+-#~ msgstr "Segur que voleu aquesta grand�ria? "
+-
+-#~ msgid ""
+-#~ "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also "
+-#~ "very vulnerable to attacks!\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "D'acord, per� sapieu que la radiaci� del monitor i del teclat tamb� "
+-#~ "son molt vulnerables als atacs!\n"
+-
+-#~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
+-#~ msgstr "No haur�eu d'usar algoritmes experimentals!\n"
+-
+-#~ msgid ""
+-#~ "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "aquest algoritme de xifratge est� desaconsellat; useu-ne un de m�s "
+-#~ "est�ndard!\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "writing to file `%s'\n"
+-#~ msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
+-
+-#~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
+-#~ msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
+-
+-#~ msgid "key `%s' not found: %s\n"
+-#~ msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "can't create file `%s': %s\n"
+-#~ msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "can't open file `%s': %s\n"
+-#~ msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " \""
+-#~ msgstr " alias \""
+-
+-#~ msgid " i = please show me more information\n"
+-#~ msgstr " i = mostra m�s informaci�\n"
+-
+-#~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
+-
+-#~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX: aquesta subclau ha estat revocada!\n"
+-
+-#~ msgid "%08lX: key has expired\n"
+-#~ msgstr "%08lX: la clau ha caducat\n"
+-
+-#~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
+-#~ msgstr "%08lX: La clau NO �s de confian�a\n"
+-
+-#~ msgid " (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+-#~ msgstr " (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " (%d) RSA (auth only)\n"
+-#~ msgstr " (%d) RSA (nom�s signar)\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " (%d) RSA (sign and auth)\n"
+-#~ msgstr " (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
+-#~ msgstr " (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
+-#~ msgstr " (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
+-
+-#~ msgid "%s: can't open: %s\n"
+-#~ msgstr "%s: no s'ha pogut obrir: %s\n"
+-
+-#~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
+-#~ msgstr "%s: AV�S: el fitxer �s buit\n"
+-
+-#~ msgid "can't open %s: %s\n"
+-#~ msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " (%d) I trust marginally\n"
+-#~ msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " (%d) I trust fully\n"
+-#~ msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid "expires"
+-#~ msgstr "expire"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid ""
+-#~ "\"\n"
+-#~ "locally signed with your key %s at %s\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "�\n"
+-#~ "signat localment amb la vostra clau %08lX el %s\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " signed by %s on %s%s\n"
+-#~ msgstr " signat per %08lX el %s%s\n"
+-
+-#~ msgid "%s: can't access: %s\n"
+-#~ msgstr "%s: no s'ha pogut accedir: %s\n"
+-
+-# blocatge? ivb
+-# yep. jm
+-#~ msgid "%s: can't create lock\n"
+-#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
+-
+-#~ msgid "%s: can't make lock\n"
+-#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
+-
+-#~ msgid "%s: can't create: %s\n"
+-#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear: %s\n"
+-
+-#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
+-#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
+-
+-#~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
+-#~ msgstr ""
+-#~ "Si voleu utilitzar aquesta clau revocada de totes maneres, dieu "
+-#~ "�s��."
+-
+-#~ msgid "Unable to open photo \"%s\": %s\n"
+-#~ msgstr "No s'ha pogut obrir la foto �%s�: %s\n"
+-
+-#~ msgid "can't open file: %s\n"
+-#~ msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
+-
+-#~ msgid "error: missing colon\n"
+-#~ msgstr "error: falten dos punts\n"
+-
+-#~ msgid "error: no ownertrust value\n"
+-#~ msgstr "error: no hi ha cap valor de confian�a\n"
+-
+-#~ msgid " (main key ID %08lX)"
+-#~ msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
+-
+-#~ msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
+-#~ msgstr "rev! la subclau ha estat revocada: %s\n"
+-
+-#~ msgid "rev- faked revocation found\n"
+-#~ msgstr "rev- s'ha trobat una revocaci� falsa\n"
+-
+-#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
+-#~ msgstr "rev? hi ha problemes en la comprovaci� de la revocaci�: %s\n"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " [expired: %s]"
+-#~ msgstr " [caduca: %s]"
+-
+-#~ msgid " [expires: %s]"
+-#~ msgstr " [caduca: %s]"
+-
+-#, fuzzy
+-#~ msgid " [revoked: %s]"
+-#~ msgstr "[revocada]"
+-
+-#~ msgid "can't create %s: %s\n"
+-#~ msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
++#~ msgstr "l'algorisme de resum «%s» es de només lectura en aquesta versió\n"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "WARNING: digest `%s' is not part of OpenPGP. Use at your own risk!\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "AV�S: el resum �%s� no �s part d'OpenPGP. Utilitzeu-lo assumint "
+-#~ "el risc!\n"
++#~ "AVÍS: el resum «%s» no és part d'OpenPGP. Utilitzeu-lo assumint el risc!\n"
+
+ #~ msgid "|[files]|encrypt files"
+ #~ msgstr "|[fitxers]|xifra fitxers"
+
+ #~ msgid "store only"
+-#~ msgstr "nom�s emmagatzema"
++#~ msgstr "només emmagatzema"
+
+ #~ msgid "|[files]|decrypt files"
+ #~ msgstr "|[fitxers]|desxifra fitxers"
+@@ -6550,21 +6107,21 @@
+ #~ msgid "sign a key non-revocably"
+ #~ msgstr "signa una clau irrevocablement"
+
+-# D'altres formes o no queda clar o �s massa literari :P ivb
++# D'altres formes o no queda clar o és massa literari :P ivb
+ #~ msgid "sign a key locally and non-revocably"
+ #~ msgstr "signa una clau de forma local i irrevocable"
+
+ #~ msgid "list only the sequence of packets"
+-#~ msgstr "llista nom�s la seq��ncia de paquets"
++#~ msgstr "llista només la seqüència de paquets"
+
+ #~ msgid "export the ownertrust values"
+-#~ msgstr "exporta els valors de confian�a"
++#~ msgstr "exporta els valors de confiança"
+
+ #~ msgid "unattended trust database update"
+-#~ msgstr "actualitzaci� no atesa de la base de dades de confian�a"
++#~ msgstr "actualització no atesa de la base de dades de confiança"
+
+ #~ msgid "fix a corrupted trust database"
+-#~ msgstr "arregla una base de dades de confian�a corrompuda"
++#~ msgstr "arregla una base de dades de confiança corrompuda"
+
+ #~ msgid "De-Armor a file or stdin"
+ #~ msgstr "lleva l'armadura a un fitxer o a stdin"
+@@ -6582,16 +6139,16 @@
+ #~ msgstr "no usa el terminal en absolut"
+
+ #~ msgid "force v3 signatures"
+-#~ msgstr "for�a signatures v3"
++#~ msgstr "força signatures v3"
+
+ #~ msgid "do not force v3 signatures"
+-#~ msgstr "no for�a signatures v3"
++#~ msgstr "no força signatures v3"
+
+ #~ msgid "force v4 key signatures"
+-#~ msgstr "for�a signatures de clau v4"
++#~ msgstr "força signatures de clau v4"
+
+ #~ msgid "do not force v4 key signatures"
+-#~ msgstr "no for�a signatures de clau v4"
++#~ msgstr "no força signatures de clau v4"
+
+ #~ msgid "always use a MDC for encryption"
+ #~ msgstr "sempre utilitza un MDC per a xifrar"
+@@ -6602,15 +6159,15 @@
+ #~ msgid "use the gpg-agent"
+ #~ msgstr "utilitza el gpg-agent"
+
+-# Mode desat�s (SC) ivb
++# Mode desatès (SC) ivb
+ #~ msgid "batch mode: never ask"
+-#~ msgstr "mode desat�s: no pregunta mai"
++#~ msgstr "mode desatès: no pregunta mai"
+
+ #~ msgid "assume yes on most questions"
+-#~ msgstr "suposa �s�� en la majoria de les preguntes"
++#~ msgstr "suposa «sí» en la majoria de les preguntes"
+
+ #~ msgid "assume no on most questions"
+-#~ msgstr "suposa �no� en la majoria de les preguntes"
++#~ msgstr "suposa «no» en la majoria de les preguntes"
+
+ #~ msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+ #~ msgstr "afegeix aquest anell a la llista"
+@@ -6619,7 +6176,7 @@
+ #~ msgstr "afegeix aquest anell secret a la llista"
+
+ #~ msgid "show which keyring a listed key is on"
+-#~ msgstr "mostra en quin anell de claus est� una clau llistada"
++#~ msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
+
+ #~ msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+ #~ msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
+@@ -6628,19 +6185,19 @@
+ #~ msgstr "|HOST|usa aquest servidor per a cercar claus"
+
+ #~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+-#~ msgstr "|NOM|el joc de car�cters ser� NOM"
++#~ msgstr "|NOM|el joc de caràcters serà NOM"
+
+ #~ msgid "read options from file"
+ #~ msgstr "llig opcions del fitxer"
+
+ #~ msgid "|[file]|write status info to file"
+-#~ msgstr "|fitxer|escriu informaci� d'estat en un fitxer"
++#~ msgstr "|fitxer|escriu informació d'estat en un fitxer"
+
+ #~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
+ #~ msgstr "|IDCLAU|confia absolutament en aquesta clau"
+
+ #~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
+-#~ msgstr "|FITXER|carrega el m�dul d'extensi� especificat"
++#~ msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
+
+ #~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
+ #~ msgstr "emula el mode descrit en RFC1991"
+@@ -6672,7 +6229,7 @@
+ #~ msgstr "|NOM|usa l'algoritme de resum de missatges NOM"
+
+ #~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+-#~ msgstr "|N|usa l'algoritme de compressi� N"
++#~ msgstr "|N|usa l'algoritme de compressió N"
+
+ # elimina o descarta? jm
+ #~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
+@@ -6692,54 +6249,270 @@
+
+ #~ msgid "compress algorithm `%s' is read-only in this release\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "l'algorisme de compressi� �%s� es de nom�s lectura en aquesta "
+-#~ "versi�\n"
++#~ "l'algorisme de compressió «%s» es de només lectura en aquesta versió\n"
+
+ #~ msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
+-#~ msgstr "l'algoritme de compressi� ha d'estar en l'interval %d..%d\n"
++#~ msgstr "l'algoritme de compressió ha d'estar en l'interval %d..%d\n"
++
++#~ msgid "--nrsign-key user-id"
++#~ msgstr "--nrsign-key user-id"
++
++#~ msgid "--nrlsign-key user-id"
++#~ msgstr "--nrlsign-key user-id"
++
++#~ msgid "can't open %s: %s\n"
++#~ msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
++
++#~ msgid " i = please show me more information\n"
++#~ msgstr " i = mostra més informació\n"
++
++#~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
++#~ msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
++
++#~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
++#~ msgstr "clau %08lX: aquesta subclau ha estat revocada!\n"
++
++#~ msgid "%08lX: key has expired\n"
++#~ msgstr "%08lX: la clau ha caducat\n"
++
++#~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
++#~ msgstr "%08lX: La clau NO és de confiança\n"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
+ #~ "but it is accepted anyway\n"
+ #~ msgstr ""
+ #~ "%08lX: No hi ha garanties que aquesta clau pertanya realment al seu\n"
+-#~ "propietari per� s'accepta de tota manera\n"
++#~ "propietari però s'accepta de tota manera\n"
+
+ #~ msgid "preference %c%lu is not valid\n"
+-#~ msgstr "la prefer�ncia %c%lu no �s v�lida\n"
++#~ msgstr "la preferència %c%lu no és vàlida\n"
++
++#~ msgid " (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
++#~ msgstr " (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
++
++#~ msgid ""
++#~ "About to generate a new %s keypair.\n"
++#~ " minimum keysize is 768 bits\n"
++#~ " default keysize is 1024 bits\n"
++#~ " highest suggested keysize is 2048 bits\n"
++#~ msgstr ""
++#~ "Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
++#~ " grandària mínima: 768 bits\n"
++#~ " grandària predeterminada: 1024 bits\n"
++#~ " grandària màxima aconsellada: 2048 bits\n"
++
++#~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
++#~ msgstr "DSA només permet claus entre 512 i 1024 bits\n"
++
++#~ msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
++#~ msgstr ""
++#~ "la clau és massa petita; 1024 bits és el mínim permés per a claus RSA.\n"
++
++#~ msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
++#~ msgstr "la clau és massa petita; 768 bits és el mínim permés.\n"
++
++# Jo tinc Deep Thought MMX a casa i m'ho fa en 42 segons. ivb
++#~ msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
++#~ msgstr "la clau és massa llarga; %d és el màxim permés.\n"
++
++#~ msgid ""
++#~ "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
++#~ "computations take REALLY long!\n"
++#~ msgstr ""
++#~ "No es recomanen claus més llargues de 2048 bits perquè\n"
++#~ "els càlculs són VERITABLEMENT llargs!\n"
++
++#~ msgid "Are you sure that you want this keysize? "
++#~ msgstr "Segur que voleu aquesta grandària? "
++
++#~ msgid ""
++#~ "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also "
++#~ "very vulnerable to attacks!\n"
++#~ msgstr ""
++#~ "D'acord, però sapieu que la radiació del monitor i del teclat també son "
++#~ "molt vulnerables als atacs!\n"
++
++#~ msgid "%s: can't open: %s\n"
++#~ msgstr "%s: no s'ha pogut obrir: %s\n"
++
++#~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
++#~ msgstr "%s: AVÍS: el fitxer és buit\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX: no �s una clau rfc2440 - es descarta\n"
++#~ msgstr "clau %08lX: no és una clau rfc2440 - es descarta\n"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "NOTE: Elgamal primary key detected - this may take some time to import\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "NOTA: s'ha detectat una clau prim�ria Elgamal - a�� pot trigar un "
+-#~ "temps en importar-se\n"
++#~ "NOTA: s'ha detectat una clau primària Elgamal - açò pot trigar un temps "
++#~ "en importar-se\n"
+
+ #~ msgid " (default)"
+ #~ msgstr " (predeterminat)"
+
++#~ msgid "q"
++#~ msgstr "q"
++
++#~ msgid "save"
++#~ msgstr "desa"
++
++#~ msgid "help"
++#~ msgstr "ajuda"
++
++#~ msgid "fpr"
++#~ msgstr "fpr"
++
++#~ msgid "list"
++#~ msgstr "llista"
++
++#~ msgid "l"
++#~ msgstr "l"
++
++#~ msgid "uid"
++#~ msgstr "uid"
++
++#~ msgid "key"
++#~ msgstr "clau"
++
++#~ msgid "check"
++#~ msgstr "comprova"
++
++#~ msgid "s"
++#~ msgstr "s"
++
++#~ msgid "lsign"
++#~ msgstr "lsign"
++
++#~ msgid "nrsign"
++#~ msgstr "nrsign"
++
++#~ msgid "sign the key non-revocably"
++#~ msgstr "signa la clau irrevocablement"
++
++#~ msgid "nrlsign"
++#~ msgstr "nrlsign"
++
++#~ msgid "sign the key locally and non-revocably"
++#~ msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
++
++#~ msgid "debug"
++#~ msgstr "depura"
++
++#~ msgid "adduid"
++#~ msgstr "adduid"
++
++#~ msgid "addphoto"
++#~ msgstr "addphoto"
++
++#~ msgid "deluid"
++#~ msgstr "deluid"
++
++#~ msgid "delphoto"
++#~ msgstr "delphoto"
++
++#~ msgid "addkey"
++#~ msgstr "addkey"
++
++#~ msgid "delkey"
++#~ msgstr "delkey"
++
++#~ msgid "addrevoker"
++#~ msgstr "addrevoker"
++
++#~ msgid "delsig"
++#~ msgstr "delsig"
++
++#~ msgid "primary"
++#~ msgstr "primari"
++
++#~ msgid "toggle"
++#~ msgstr "toggle"
++
++#~ msgid "t"
++#~ msgstr "t"
++
++#~ msgid "pref"
++#~ msgstr "pref"
++
++#~ msgid "showpref"
++#~ msgstr "showpref"
++
++#~ msgid "setpref"
++#~ msgstr "setpref"
++
++#~ msgid "updpref"
++#~ msgstr "updpref"
++
++#~ msgid "passwd"
++#~ msgstr "passwd"
++
++#~ msgid "trust"
++#~ msgstr "trust"
++
++#~ msgid "revsig"
++#~ msgstr "revsig"
++
++#~ msgid "revuid"
++#~ msgstr "revuid"
++
++#~ msgid "revkey"
++#~ msgstr "revkey"
++
++#~ msgid "showphoto"
++#~ msgstr "showphoto"
++
+ #~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX created: %s expires: %s"
+ #~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX creada: %s caduca: %s"
+
++#~ msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
++#~ msgstr "rev! la subclau ha estat revocada: %s\n"
++
++#~ msgid "rev- faked revocation found\n"
++#~ msgstr "rev- s'ha trobat una revocació falsa\n"
++
++#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
++#~ msgstr "rev? hi ha problemes en la comprovació de la revocació: %s\n"
++
++#~ msgid ""
++#~ "\"\n"
++#~ "locally signed with your key %08lX at %s\n"
++#~ msgstr ""
++#~ "»\n"
++#~ "signat localment amb la vostra clau %08lX el %s\n"
++
++#~ msgid " signed by %08lX at %s%s%s\n"
++#~ msgstr " signat per %08lX el %s%s%s\n"
++
++#~ msgid " signed by %08lX at %s%s\n"
++#~ msgstr " signat per %08lX el %s%s\n"
++
+ #~ msgid "Notation: "
+-#~ msgstr "Notaci�: "
++#~ msgstr "Notació: "
+
+ #~ msgid "Policy: "
+-#~ msgstr "Pol�tica: "
++#~ msgstr "Política: "
++
++#~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
++#~ msgstr "No hauríeu d'usar algoritmes experimentals!\n"
++
++#~ msgid ""
++#~ "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
++#~ msgstr ""
++#~ "aquest algoritme de xifratge està desaconsellat; useu-ne un de més "
++#~ "estàndard!\n"
+
+ #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
+ #~ msgstr "no s'ha pogut obtenir del servidor la clau: %s\n"
+
+ #~ msgid "error sending to `%s': %s\n"
+-#~ msgstr "error mentre s'enviava a �%s�: %s\n"
++#~ msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+ #~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
+-#~ msgstr "l'enviament a �%s� ha tingut �xit (status=%u)\n"
++#~ msgstr "l'enviament a «%s» ha tingut èxit (status=%u)\n"
+
+ #~ msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
+-#~ msgstr "l'enviament a �%s� ha fallat: status=%u\n"
++#~ msgstr "l'enviament a «%s» ha fallat: status=%u\n"
+
+ #~ msgid "this keyserver does not support --search-keys\n"
+ #~ msgstr "aquest servidor de claus no suporta --search-keys\n"
+@@ -6752,7 +6525,7 @@
+ #~ "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
+ #~ "signatures!\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "clau %08lX: aquesta �s una clau ElGamal que NO �s segura per a "
++#~ "clau %08lX: aquesta és una clau ElGamal que NO és segura per a "
+ #~ "signatures!\n"
+
+ #~ msgid ""
+@@ -6771,6 +6544,20 @@
+ #~ "problemes\n"
+ #~ "amb el rellotge)\n"
+
++#~ msgid "%s: can't access: %s\n"
++#~ msgstr "%s: no s'ha pogut accedir: %s\n"
++
++# blocatge? ivb
++# yep. jm
++#~ msgid "%s: can't create lock\n"
++#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
++
++#~ msgid "%s: can't make lock\n"
++#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
++
++#~ msgid "%s: can't create: %s\n"
++#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear: %s\n"
++
+ #~ msgid "key %08lX marked as ultimately trusted\n"
+ #~ msgstr "s'ha marcat la clau %08lX com confiada absolutament\n"
+
+@@ -6782,8 +6569,15 @@
+
+ #~ msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "s'est� comprovant en profunditat %d signat=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%"
+-#~ "d/%d/%d\n"
++#~ "s'està comprovant en profunditat %d signat=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/"
++#~ "%d/%d\n"
++
++#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
++#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
++
++#~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
++#~ msgstr ""
++#~ "Si voleu utilitzar aquesta clau revocada de totes maneres, dieu «sí»."
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "Select the algorithm to use.\n"
+@@ -6810,30 +6604,27 @@
+ #~ msgstr ""
+ #~ "Seleccioneu l'algoritme a utilitzar.\n"
+ #~ "\n"
+-#~ "DSA (tamb� conegut com a DSS) �s el algorisme de signatura digital "
+-#~ "que nom�s\n"
+-#~ "pot ser utilitzat per a signatures. Aquest �s el algoritme suggerit "
+-#~ "perqu�\n"
+-#~ "la comprovaci� de signatures DSA �s molt m�s r�pida que les "
+-#~ "d'ElGamal.\n"
++#~ "DSA (també conegut com a DSS) és el algorisme de signatura digital que "
++#~ "només\n"
++#~ "pot ser utilitzat per a signatures. Aquest és el algoritme suggerit "
++#~ "perquè\n"
++#~ "la comprovació de signatures DSA és molt més ràpida que les d'ElGamal.\n"
+ #~ "\n"
+-#~ "ElGamal �s un algorisme que es pot utilitzar per a signatures i "
++#~ "ElGamal és un algorisme que es pot utilitzar per a signatures i "
+ #~ "xifratge.\n"
+-#~ "OpenPGP distingueix entre 2 variants d'aquest algorisme: una de nom�s "
++#~ "OpenPGP distingueix entre 2 variants d'aquest algorisme: una de només "
+ #~ "xifratge\n"
+-#~ "i una de signatura+xifratge; en veritat �s el mateix, per� alguns "
+-#~ "par�metres\n"
+-#~ "han de seleccionar-se d'una manera especial per a crear claus m�s "
++#~ "i una de signatura+xifratge; en veritat és el mateix, però alguns "
++#~ "paràmetres\n"
++#~ "han de seleccionar-se d'una manera especial per a crear claus més "
+ #~ "segures\n"
+-#~ "per a signatures: aquest programa fa a��, per� altres "
+-#~ "implementacions\n"
++#~ "per a signatures: aquest programa fa açò, però altres implementacions\n"
+ #~ "d'OpenPGP no estan obligades a entendre la variant signatura+xifratge.\n"
+ #~ "\n"
+-#~ "La primera clau (prim�ria) ha de ser sempre una clau que siga capa� "
+-#~ "de signar;\n"
+-#~ "aquesta �s la ra� per la qual la clau de nom�s xifratge ElGamal no "
+-#~ "est�\n"
+-#~ "disponible en aquest men�."
++#~ "La primera clau (primària) ha de ser sempre una clau que siga capaç de "
++#~ "signar;\n"
++#~ "aquesta és la raó per la qual la clau de només xifratge ElGamal no està\n"
++#~ "disponible en aquest menú."
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
+@@ -6841,8 +6632,8 @@
+ #~ "with them are quite large and very slow to verify."
+ #~ msgstr ""
+ #~ "Encara que aquestes claus estan definides en RFC2440, no es recomanen\n"
+-#~ "perqu� no tots els programes hi poden treballar i perqu� les\n"
+-#~ "signatures que generen s�n molt llargues i lentes de verificar."
++#~ "perquè no tots els programes hi poden treballar i perquè les\n"
++#~ "signatures que generen són molt llargues i lentes de verificar."
+
+ #~ msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
+ #~ msgstr "fins ara s'han comprovat %lu claus (%lu signature)\n"
+@@ -6851,7 +6642,19 @@
+ #~ msgstr "clau incompleta\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX incomplete\n"
+-#~ msgstr "la clau %08lX �s incompleta\n"
++#~ msgstr "la clau %08lX és incompleta\n"
++
++#~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
++#~ msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
++
++#~ msgid "can't open file: %s\n"
++#~ msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
++
++#~ msgid "error: missing colon\n"
++#~ msgstr "error: falten dos punts\n"
++
++#~ msgid "error: no ownertrust value\n"
++#~ msgstr "error: no hi ha cap valor de confiança\n"
+
+ #~ msgid " (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
+ #~ msgstr " (%d) ElGamal (signar i xifrar)\n"
+@@ -6862,46 +6665,44 @@
+ #~ "also\n"
+ #~ "very slow, and may not be as secure as the other choices.\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "L'�s d'aquest algorisme nom�s est� suportat per GnuPG. No podreu "
++#~ "L'ús d'aquest algorisme només està suportat per GnuPG. No podreu "
+ #~ "utilitzar aquesta clau per a comunicar-vos amb usuaris de PGP. Aquest "
+-#~ "algorisme tamb� �s molt lent, i potser no �s tan segur com les "
+-#~ "altres alternatives.\n"
++#~ "algorisme també és molt lent, i potser no és tan segur com les altres "
++#~ "alternatives.\n"
+
+ #~ msgid "Create anyway? "
+ #~ msgstr "Voleu crear la clau de tota manera? "
+
+ #~ msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
+-#~ msgstr "algoritme de clau sim�tric inv�lid detectat (%d)\n"
++#~ msgstr "algoritme de clau simètric invàlid detectat (%d)\n"
+
+ #~ msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+-#~ msgstr "aquest servidor de clau no �s completament compatible amb HKP\n"
++#~ msgstr "aquest servidor de clau no és completament compatible amb HKP\n"
+
+ #~ msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
+ #~ msgstr ""
+-#~ "L'�s d'aquest algoritme est� desaconsellat - el voleu crear "
+-#~ "igualment? "
++#~ "L'ús d'aquest algoritme està desaconsellat - el voleu crear igualment? "
+
+ #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
+-#~ msgstr "|NOM=VALOR|usa aquesta notaci� de dades"
++#~ msgstr "|NOM=VALOR|usa aquesta notació de dades"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "el primer car�cter de la notaci� ha de ser una lletra o un "
+-#~ "subratllat\n"
++#~ "el primer caràcter de la notació ha de ser una lletra o un subratllat\n"
+
+ #~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
+-#~ msgstr "els punts han d'estar envoltats per altres car�cters\n"
++#~ msgstr "els punts han d'estar envoltats per altres caràcters\n"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
+ #~ " Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "AV�S: Aquesta clau ja te un photo ID.\n"
++#~ "AVÍS: Aquesta clau ja te un photo ID.\n"
+ #~ " Afegir un altre photo ID pot confondre algunes versions de PGP.\n"
+
+ #~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
+-#~ msgstr "Nom�s podeu tenir un photo ID en una clau.\n"
++#~ msgstr "Només podeu tenir un photo ID en una clau.\n"
+
+ #~ msgid " Fingerprint:"
+ #~ msgstr " Empremta digital:"
+@@ -6911,13 +6712,13 @@
+ #~ "heu d'executar GnuPG de nou per que puga llegir el nou fitxer d'opcions\n"
+
+ #~ msgid "changing permission of `%s' failed: %s\n"
+-#~ msgstr "no s'han pogut canviar els permissos de �%s�: %s\n"
++#~ msgstr "no s'han pogut canviar els permissos de «%s»: %s\n"
+
+ #~ msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
+-#~ msgstr "massa bits aleatoris sol�licitats; el l�mit �s %d\n"
++#~ msgstr "massa bits aleatoris sol·licitats; el límit és %d\n"
+
+ #~ msgid "|[NAMES]|check the trust database"
+-#~ msgstr "|[NOMS]|comprova la base de dades de confian�a"
++#~ msgstr "|[NOMS]|comprova la base de dades de confiança"
+
+ #~ msgid "--delete-secret-key user-id"
+ #~ msgstr "--delete-secret-key user-id"
+@@ -6929,7 +6730,7 @@
+ #~ msgstr "--delete-secret-and-public-key user-id"
+
+ #~ msgid "For info see http://www.gnupg.org"
+-#~ msgstr "Si voleu m�s informaci� vegeu http://www.gnupg.org"
++#~ msgstr "Si voleu més informació vegeu http://www.gnupg.org"
+
+ #~ msgid "sSmMqQ"
+ #~ msgstr "sSmMqQ"
+@@ -6939,43 +6740,40 @@
+ #~ "can assign some missing owner trust values.\n"
+ #~ "\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "No s'ha trobat un cam� de confian�a v�lid a la clau. Vegem si "
+-#~ "podem\n"
+-#~ "assignar valors de confian�a no assignats.\n"
++#~ "No s'ha trobat un camí de confiança vàlid a la clau. Vegem si podem\n"
++#~ "assignar valors de confiança no assignats.\n"
+ #~ "\n"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "No path leading to one of our keys found.\n"
+ #~ "\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "No s'ha trobat un cam� que condueixe a una de les nostres claus.\n"
++#~ "No s'ha trobat un camí que condueixe a una de les nostres claus.\n"
+ #~ "\n"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "No certificates with undefined trust found.\n"
+ #~ "\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "No s'han trobat certificats amb confian�a no definida.\n"
++#~ "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+ #~ "\n"
+
+ #~ msgid ""
+ #~ "No trust values changed.\n"
+ #~ "\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "No s'ha canviat cap valor de confian�a.\n"
++#~ "No s'ha canviat cap valor de confiança.\n"
+ #~ "\n"
+
+ #~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "%08lX: no hi ha informaci� per a calcular una probabilitat de "
+-#~ "confian�a\n"
++#~ "%08lX: no hi ha informació per a calcular una probabilitat de confiança\n"
+
+ #~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "es descarta: la clau p�blica ja s'ha especificat amb --encrypt-to\n"
++#~ msgstr "es descarta: la clau pública ja s'ha especificat amb --encrypt-to\n"
+
+ #~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
+-#~ msgstr "%s: error en la comprovaci� de la clau: %s\n"
++#~ msgstr "%s: error en la comprovació de la clau: %s\n"
+
+ #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
+ #~ msgstr "Segur que voleu crear una clau de signatura i xifratge? "
+@@ -6991,19 +6789,19 @@
+
+ #~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "massa entrades en la mem�ria cau de claus desconegudes - desactivada\n"
++#~ "massa entrades en la memòria cau de claus desconegudes - desactivada\n"
+
+ #~ msgid "secret key %08lX not imported (use %s to allow for it)\n"
+ #~ msgstr "clau secreta %08lX no importada (utilitzeu %s per a permitir-ho)\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX: la nostra c�pia no t� autosignatura\n"
++#~ msgstr "clau %08lX: la nostra còpia no té autosignatura\n"
+
+ #~ msgid "%s: user not found\n"
+ #~ msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
+
+ #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
+-#~ msgstr "es suposa MDC erroni a causa d'un bit cr�tic desconegut\n"
++#~ msgstr "es suposa MDC erroni a causa d'un bit crític desconegut\n"
+
+ #~ msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
+ #~ msgstr "error al llegir el registre de directori per al LID %lu: %s\n"
+@@ -7012,63 +6810,63 @@
+ #~ msgstr "lid %lu: s'esperava registre de directori, s'ha obtingut %d\n"
+
+ #~ msgid "no primary key for LID %lu\n"
+-#~ msgstr "no hi ha una clau prim�ria per al LID %lu\n"
++#~ msgstr "no hi ha una clau primària per al LID %lu\n"
+
+ #~ msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
+-#~ msgstr "error al llegir clau prim�ria per al LID %lu: %s\n"
++#~ msgstr "error al llegir clau primària per al LID %lu: %s\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX: query record failed\n"
+ #~ msgstr "clau %08lX: la consulta del registre ha fallat\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX: ja es troba en la taula de claus de confian�a\n"
++#~ msgstr "clau %08lX: ja es troba en la taula de claus de confiança\n"
+
+ #~ msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
+-#~ msgstr "NOTE: la clau secreta %08lX no est� protegida.\n"
++#~ msgstr "NOTE: la clau secreta %08lX no està protegida.\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX: les claus p�blica i secreta no coincideixen\n"
++#~ msgstr "clau %08lX: les claus pública i secreta no coincideixen\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Enlla� de subclau correcta\n"
++#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Enllaç de subclau correcta\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Enlla� de subclau inv�lid: %s\n"
++#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Enllaç de subclau invàlid: %s\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Revocaci� de clau v�lida\n"
++#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Revocació de clau vàlida\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Revocaci� de clau inv�lida: %s\n"
++#~ msgstr "clau %08lX.%lu: Revocació de clau invàlida: %s\n"
+
+ #~ msgid "Good self-signature"
+ #~ msgstr "Auto-signatura correcta"
+
+ #~ msgid "Invalid self-signature"
+-#~ msgstr "Auto-signatura inv�lida"
++#~ msgstr "Auto-signatura invàlida"
+
+ #~ msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "Es descarta una revocaci� d'ID d'usuari v�lida degut a una "
+-#~ "autosignatura m�s recent"
++#~ "Es descarta una revocació d'ID d'usuari vàlida degut a una autosignatura "
++#~ "més recent"
+
+ #~ msgid "Valid user ID revocation"
+-#~ msgstr "Revocaci� d'ID d'usuari v�lida"
++#~ msgstr "Revocació d'ID d'usuari vàlida"
+
+ #~ msgid "Invalid user ID revocation"
+-#~ msgstr "Revocaci� d'ID d'usuari inv�lida"
++#~ msgstr "Revocació d'ID d'usuari invàlida"
+
+ #~ msgid "Valid certificate revocation"
+-#~ msgstr "Certificat de revocaci� v�lid"
++#~ msgstr "Certificat de revocació vàlid"
+
+ #~ msgid "Good certificate"
+ #~ msgstr "Certificat correcte"
+
+ #~ msgid "Invalid certificate revocation"
+-#~ msgstr "Certificat de revocaci� inv�lid"
++#~ msgstr "Certificat de revocació invàlid"
+
+ #~ msgid "Invalid certificate"
+-#~ msgstr "Certificat inv�lid"
++#~ msgstr "Certificat invàlid"
+
+ #~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
+ #~ msgstr "el registre de signatura %lu[%d] apunta a un registre incorrecte.\n"
+@@ -7080,10 +6878,10 @@
+ #~ msgstr "tdbio_search_dir ha fallat: %s\n"
+
+ #~ msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
+-#~ msgstr "lid ?: la inserci� ha fallat: %s\n"
++#~ msgstr "lid ?: la inserció ha fallat: %s\n"
+
+ #~ msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
+-#~ msgstr "lid %lu: la inserci� ha fallat: %s\n"
++#~ msgstr "lid %lu: la inserció ha fallat: %s\n"
+
+ #~ msgid "lid %lu: inserted\n"
+ #~ msgstr "lid %lu: inserit\n"
+@@ -7098,7 +6896,7 @@
+ #~ msgstr "lid %lu: registre de directori sense clau - es descarta\n"
+
+ #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
+-#~ msgstr "\\t%lu degut a noves claus p�bliques\n"
++#~ msgstr "\\t%lu degut a noves claus públiques\n"
+
+ #~ msgid "\t%lu keys skipped\n"
+ #~ msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
+@@ -7117,11 +6915,10 @@
+
+ #~ msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "clau %08lX: ha fallat la inserci� en la base de dades de confian�a: %"
+-#~ "s\n"
++#~ "clau %08lX: ha fallat la inserció en la base de dades de confiança: %s\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX.%lu: inserida en la base de dades de confian�a\n"
++#~ msgstr "clau %08lX.%lu: inserida en la base de dades de confiança\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
+ #~ msgstr ""
+@@ -7132,30 +6929,26 @@
+ #~ msgstr "clau %08lX.%lu: caducada el %s\n"
+
+ #~ msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
+-#~ msgstr "clau %08lX.%lu: ha fallat la verificaci� de confian�a: %s\n"
++#~ msgstr "clau %08lX.%lu: ha fallat la verificació de confiança: %s\n"
+
+ #~ msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "problema al cercar �%s� en la base de dades de confian�a: %s\n"
++#~ msgstr "problema al cercar «%s» en la base de dades de confiança: %s\n"
+
+ #~ msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
+ #~ msgstr ""
+-#~ "l'usuari �%s� no est� en la base de dades de confian�a - inserint-"
+-#~ "lo\n"
++#~ "l'usuari «%s» no està en la base de dades de confiança - inserint-lo\n"
+
+ #~ msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "no s'ha pogut posar �%s� en la base de dades de confian�a - %s\n"
++#~ msgstr "no s'ha pogut posar «%s» en la base de dades de confiança - %s\n"
+
+ #~ msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
+-#~ msgstr ""
+-#~ "AV�S: encara no es poden manejar registres de pref�ncies llargs\n"
++#~ msgstr "AVÍS: encara no es poden manejar registres de prefències llargs\n"
+
+ #~ msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
+ #~ msgstr "%s: no s'ha creat l'anell: %s\n"
+
+ #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
+-#~ msgstr "No es poden usar claus RSA en aquesta versi�\n"
++#~ msgstr "No es poden usar claus RSA en aquesta versió\n"
+
+ #~ msgid "No key for user ID\n"
+ #~ msgstr "No hi ha clau per a l'usuari\n"
+@@ -7164,7 +6957,7 @@
+ #~ msgstr "No hi ha usuari per a la clau\n"
+
+ #~ msgid "invalid"
+-#~ msgstr "inv�lida"
++#~ msgstr "invàlida"
+
+ #~ msgid "no secret key for decryption available\n"
+ #~ msgstr "no hi ha clau secreta disponible per al desxifratge\n"